ราคาน้ำมันปตท. (บาท/ลิตร) ราคา
Content-Type: text/html Date: Thu, 27 Apr 2017 01:11:26 GMT
ประเภทแก๊ส ราคา (บาท/กก.) ราคา
NGV Content-Type: text/html