ราคาน้ำมันปตท. (บาท/ลิตร) ราคา
Content-Type: text/html Date: Sat, 27 May 2017 09:30:23 GMT
ประเภทแก๊ส ราคา (บาท/กก.) ราคา
NGV Content-Type: text/html