ราคาน้ำมันปตท. (บาท/ลิตร) ราคา
Content-Type: text/html X-Powered-By: ASP.NET
ประเภทแก๊ส ราคา (บาท/กก.) ราคา
NGV Content-Type: text/html