"TU-SMART BIKE METER" ระบบคิดค่าโดยสาร ป้องกันอุบัติเหตุมอ′ไซต์รับจ้างครั้งแรกของไทย

updated: 06 ก.ค. 2560 เวลา 22:39:10 น.

 

นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดค้น “ทียู สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์” นวัตกรรม คำนวณค่าโดยสาร ระบบติดตาม และตรวจจับลักษณะการขับขี่ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับจักรยานยนต์รับจ้าง


"ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์" อาจารย์ภาควิชาวิศวกรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ทีมวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม “TU-SMART BIKE METER” หรือนวัตกรรมระบบติดตาม การคิดคำนวณค่าโดยสาร และติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบมาตรฐานสำหรับจักรยานยนต์รับจ้างขึ้น โดยยึดหลักการ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย”"แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลตามฐานเวลาปัจจุบัน และถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย วิธีการใช้งานก็ง่ายมาก ผู้โดยสารที่มีมือถือก็แตะเครื่องกับ NFC หรือ Scan QR Code ที่ติดอยู่ด้านหลังเสื้อวิน ซึ่งจะส่งผ่านข้อมูล ทั้งชื่อ อายุ หมายเลขวิน เขตการให้บริการของวินนั้นๆ และตำแหน่งเส้นทางการขับขี่ ราคาค่าโดยสาร โดยจะปรากฏผลในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการผ่านเว็บบราวเซอร์ ทั้งยังสามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์ทั่วไปตามฐานเวลาจริง"นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ส่วนที่ 2 คือมิเตอร์ ซึ่งจะติดอยู่ด้านแฮนด์ขวาของผู้ขับขี่ แสดงค่าโดยสารและจะคำนวณจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ราคาที่แปรผันตามระยะทาง เขตพื้นที่การให้บริการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทาง เช่น ปริมาณความหนาแน่นของรถ โดยอ้างอิงเวลาตามจริงและสามารถส่งต่อให้กับคนที่ใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังในยามวิกาล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งอุปกรณ์ยังสามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุแบบอัตโนมัติ โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงให้เห็นถึงการตรวจเจอการเกิดอุบัติเหตุ อย่างกรณีเกิดการกระแทกหรือชน หากผู้ขับขี่ไม่กดยืนยันตนเองภายใน 10 วินาที ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจะทำการส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลื ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ส่วนอนาคตจะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อว่า Motorbike Meter Apps"นวัตกรรมดังกล่าวจะทดลองใช้ในปีการศึกษา 2560 และคาดว่าจะนำมาใช้อย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2561 และเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้งานจริงในสังคม จะขยายความร่วมมือการทดสอบไปไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนนำไปใช้กับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไป ขณเดียวกัน ยังสามารถปรับปรุงให้ใช้กับธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานต่างๆ ได้ด้วย"


ทั้งนั้น นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ครั้งที่ 45 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชิ้นนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่ เป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุ ปทานจากสำนักงานกองทุนสนังสนุนงานวิจัย (สกว.) อีกด้วย

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม