คลัง-กระทรวงวิทย์จับมือ 30 หน่วยงาน เร่งแก้กฎหมายขจัดอุปสรรคทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

updated: 06 ก.ค. 2560 เวลา 14:28:48 น.

 

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในงาน Startup Thailand : Scale up Asia ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ Startup โดยจะร่วมกันแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค"เราจะเร่งทำงานเชิงรุก ในการแก้ไขกฎหมาย โดยตอนนี้มีคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ดังนั้นในช่วงที่เหลือของปีข้างหน้านี้จะเร่งทำงานอย่างหนัก แต่คงไม่ต้องใช้มาตรา 44 จะใช้การแก้ไขกฎหมายตามกระบวนการปกติ" นางอรรชกากล่าว

นางอรรชกา กล่าวด้วยว่า การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยถือว่าช่วยสร้างผู้ประกอบการ Startup ได้ดี โดยปีหน้าจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งเชื่อว่า Startup จะเติบโตก้าวกระโดดมากขึ้นอย่างไรก็ดี ยอมรับว่า ปัจจุบันการสร้างผู้ประกอบการ Startup 100 ราย จะประสบความสำเร็จประมาณ 5 ราย หรือ 5% แต่ภาครัฐก็จะพยายามีกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และไม่ทิ้งผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยจะมีที่ปรึกษาไปช่วยพัฒนาธุรกิจ ทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รวมถึงทุกวันนี้ภาคเอกชนก็เข้ามาช่วยด้วยเช่นกัน"รายที่ล้มไป ก็จะมีกลไกให้ลุกขึ้นมาได้ด้วย ไม่ใช่ถูกขึ้นบัญชีดำ คงไม่ใช่ มีแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เขากลับมาทำธุรกิจต่อไปได้" นางอรรชกากล่าว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือจะมีด้วยกันประมาณ 30 หน่วยงาน โดยประเด็นสำคัญก็คือ กฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ Startup ก็จะแก้ไขทุกฉบับ อาทิ ด้านสถาบันการเงิน ด้านการขนส่ง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม