รัฐบาลจัด "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 50 เขตกทม.-ทั่วประเทศ 25-31 ก.ค.

updated: 06 ก.ค. 2560 เวลา 14:26:15 น.

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศว่า จากข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบแนวทางให้ไปดำเนินการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ และทำทางระบายน้ำ รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน รวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูแหล่งน้ำ รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขุดลอก คูคลองขยายแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช และขยะตามแหล่งน้ำ ร่วมถึงทำทางระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุทกภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1.ในส่วน กทม. 50 เขต จะมีดำเนินการในรูปแบบบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ โดยจะมือร่วมกับกองทัพ และอาสาสมัครที่จะเข้ามาร่วมด้วย

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ขณะที่ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อำเภอละ 1 แห่ง จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคมนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมกำจัดขยะ สิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือแม่น้ำสายหลัก ส่วนระยะที่ 2 จะมีการขุดสระน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก และร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชน ส่วนระยะที่ 3 จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำทางระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งใน 76 จังหวัด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2560 กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และระยะที่ 4 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือตามการร้องขอของประชาชน ดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้

ที่มา : มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม