"บิ๊กตู่" ประชุมอีอีซี สั่งทำแผนควบคู่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

updated: 06 ก.ค. 2560 เวลา 12:22:51 น.

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี)


นายกฯ กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมวันนี้มีเรื่องที่ต้องพิจารณา และขยายเวลาหลายเรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งเรื่องการทำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต จึงขอฝากเป็นมายด์แมปไว้ในใจหรือในความคิดของทุกคนว่า จะต้องวางแผนควบคู่การพัฒนาของภาคอื่นด้วย โดยต้องเร่งสร้างการรับรู้ ว่าเรื่องนี้เป็นโครงการนำร่อง ในภาคตะวันออกที่ต้องให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งมีความพร้อมในหลายประการ มีศักยภาพในการพัฒนาได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ภาคอื่น ซึ่งหลายภาคก็มีความต้องการที่จะยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจให้ดีขึ้น


ประการที่ 2 เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเร่งงานด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงแผนอื่นร่วมด้วย จึงเกิดปัญหาเรื่องการสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายในการทำอีอีซี ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกกระทรวงจัดทำแผนควบคู่กันในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเกษตรกรในพื้นที่อีอีซี ควบคู่กันไปด้วย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ปรับการทำเกษตรในพื้นที่อีอีซีไปด้วย โดยจะใช้แนวทางใหม่ โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชที่เราต้องการ เช่น ข้าว หากมองในข้อเท็จจริง ก็น่าดีใจว่าเราสามารถส่งข้าวได้ 10 กว่าล้านตัน แต่มูลค่าที่กลับมาไม่ทำให้เกษตรกรดีขึ้นมากนัก ก็อยู่ที่กลายส่วนรวมถึงคนไทยด้วยกัน จึงอยากให้ใช้พื้นที่อีอีซีเป็นพื้นที่นำร่องในการนำไปสู่การปรับพื้นที่อื่นๆ ปรับพื้นที่อื่นเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ จึงอยากให้ 2 หน่วยงานที่สั่งไป ไปจัดทำแผนและเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะผู้ปลูกในพื้นที่สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม