จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ สู่โอท็อป 2 แผ่นดิน ′ไทย-มาเลย์′

updated: 01 ก.ค. 2560 เวลา 19:13:02 น.

 

คอลัมน์ ชั้น 5ประชาชาติ โดย ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า montien_dear@yahoo.com


แม้ว่าจะไม่ค่อยได้คลุกคลีวงในของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์โอท็อปมากนัก แต่ก็ติดตามการขยายการเติบโตและความเป็นไปของธุรกิจนี้อยู่ต่อเนื่องเพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเปรียบเสมือนการช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนในแต่ละชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันส่งเสริมกลุ่มธุรกิจนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การพัฒนาดีไซน์ การคิดค้นฟังก์ชั่นใช้สอยใหม่ ๆ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกิจและช่องทางการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศฯลฯ

ล่าสุดผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดสงขลา และไปชมงาน "OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-2 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามคำเชื้อเชิญของ "มงคล ปัตลา" พัฒนาการจังหวัดสงขลา

ท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลาเล่าให้ฟังว่า งาน "OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้" ในปีนี้คึกคักและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 บูท งานดังกล่าวนี้ถือเป็นการเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปให้แก่ผู้ประกอบการของสงขลา และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภูมิปัญหาท้องถิ่นให้กับประชาชนในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
โดยแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดสงขลานั้น

"มงคล" บอกว่า ทางจังหวัดมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้ภายในปี 2564 ซึ่งจะดำนินงานภายใต้แผนบูรณาการ ปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย 2560 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เดินหน้าสงขลาแข็งแรง"

ทั้งนี้ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1.พัฒนาอาชีพครัวเรือน2.พัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป และ 3.พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และในแผนพัฒนานี้ต้องการพัฒนาให้กลุ่มที่เป็นสัมมาชีพเติบโตไปเป็นโอทอปได้ ไม่ต่ำกว่า 10% ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนากลุ่มโอทอปเติบโตเข้าไปสู่กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้ไม่ต่ำกว่า 10% เช่นกัน

โดยทางสงขลาเองก็ได้พยายามที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งจำหน่ายภายในกลุ่มกันเอง จัดงานภายในจังหวัด เช่น หลาด 2 เล ร้านค้าประชารัฐสุขใจ ร้านค้าในเกาะยอและงานที่กรมพัฒนาชุมชนจัดขึ้นอาทิ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตลาดคลองผดุงฯ งานโอท็อปทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ ที่จัดขึ้น 4 ครั้งต่อปี (ในจังหวัดสงขลา)

รวมถึงงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจัดงานเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดินขึ้นเพื่อขยายตลาดโอท็อปไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันอีกด้วย

สำหรับปีนี้สงขลามีกำหนดจัดงาน "โอท็อปสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ที่เมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้พร้อมทั้งคาดว่าสงขลาจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปในปีนี้เพิ่มขึ้นราว 18% หรือมีรายได้รวมที่2,200 ล้านบาท

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งในการก้าวไปสู่การ "พึ่งพาตัวเอง" ของคนในชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้ในอีก 4 ปีข้างหน้า ! 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม