ระวังยาแรงต้อนต่างด้าวเข้าระบบ

updated: 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:50:00 น.

 

บทบรรณาธิการ


แม้เสียงสะท้อนจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ จะมีแค่ประปราย หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 2560 แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการหลากหลายสาขา จึงต้องจับตาดูว่าภาคธุรกิจจะปรับตัวรับได้มากน้อยแค่ไหน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทลงโทษตามกฎหมายใหม่ ที่กำหนดอัตราโทษทั้งจำและปรับรุนแรง อาทิ การฝ่าฝืนกฎหมายโดยรับคนต่างด้าวเข้าทำงานต้องห้าม นายจ้างจะมีโทษปรับ 400,000-800,000 บาท ให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 ราย เป็นต้น

ถือเป็นการต่อยอดนโยบายหลังรับไม้ต่อจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดระเบียบการทำงานของคนต่างด้าว โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ด้วยการต้อนแรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีขึ้นตามลำดับ

การบังคับใช้กฎหมายใหม่ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ เท่ากับรุกอีกก้าว เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน เพราะที่ผ่านมาการทำผิดกฎกติกามีให้เห็นเป็นระยะ ๆ ส่งผลกระทบตามมา มีทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง

ขณะเดียวกันก็ถูกจับตามองจากนานาประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐ จัดอันดับไทยอยู่ในเทียร์ 3 เป็นประเทศมีปัญหาค้ามนุษย์ ใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส ขณะที่สหภาพยุโรปกล่าวหาว่า มีการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

การป้องปรามโดยนำยาแรงมาใช้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ควบคู่กับฟื้นภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติ

แม้การบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เข้มงวด เข้มข้น อาจมีผลกระทบตามมา โดยเฉพาะธุรกิจหลากหลายสาขาที่ใช้แรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็น รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ แต่เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ภาคเอกชนจำต้องเลิกจ้างแรงงานผิดกฎหมาย หรือไม่มีใบอนุญาต

ส่วนหน่วยงานภาครัฐนอกจากบังคับใช้กฎหมายใหม่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ให้เกิดข้อครหาตามมาแล้ว ที่ต้องทำควบคู่กันคือประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนรับรู้ และปรับตัวรับกติกาใหม่

ที่สำคัญต้องเปิดกว้างรับฟังเสียงสะท้อน และพร้อมแก้ไขหากผลกระทบมีมากกว่าผลดีที่จะเกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาจนยากจะแก้ไข

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม