เฉือนที่ส.ป.ก.แจกสัมปทาน บิ๊กตู่พลิกกม.อุ้มปิโตรฯ

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 07:06:36 น.

 

บิ๊กตู่ปัดใช้ ม.44 พลิกเกมใหม่ปลดล็อกสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. อุ้มเหมืองแร่-ไฟฟ้าพลังงานลม-แสงอาทิตย์ โยกที่ดินที่ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นไปขึ้นกับกรมธนารักษ์ ปล่อยเช่าตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ กระทรวงพลังงานโล่ง สัมปทานปิโตรฯรอบใหม่ที่จะเปิดให้ยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตเดือน ก.ค.นี้ หลุดบ่วง

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย ประชาชาติธุรกิจŽ ว่า ภายหลังจากหารือร่วมกันระหว่าง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ล่าสุดได้สรุปแนวทางในการแก้ปัญหากรณีผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมรวม 7 บริษัท ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ต้อง หยุดผลิตŽ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เพิกถอนŽ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงเลือกแนวทางเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ประกาศให้สามารถใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในกิจการที่ไม่ใช่เพื่อเกษตรกรรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ปลดล็อกยกเซต

ขณะเดียวกันการประกาศใช้มาตรา 44 ดังกล่าว ไม่ได้ปลดล็อกเพื่อแก้ไขเฉพาะแค่สัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. ของผู้รับสัมปทานรวม 7 รายเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ด้วย คือ 1) การใช้ที่ดินเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 2) การทำเหมืองแร่ 3) การใช้ที่ดินเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ 4) สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ ที่กระทรวงพลังงานกำลังจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิ์ในการสำรวจและผลิต ภายในเดือน ก.ค. 2560 นี้

เนื่องจากมีแปลงสัมปทานรวม 17 แปลง (แปลง L2/57-L22/57) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ดังนั้นหากไม่กำหนดให้ครอบคลุมอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต ในส่วนที่มีการคาดการณ์กรณีใช้พื้นที่ ส.ป.ก. วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือท่อส่งน้ำมัน จะเข้าข่ายเหมือนอย่างกรณีสัมปทานปิโตรเลียมหรือไม่นั้น เบื้องต้นยังไม่มีการหารือกัน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการเสนอใช้มาตรา 44 ก็เพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นก่อน แต่ต้องยอมรับว่าอาจไม่ได้แก้ปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาว เพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่กฎหมายบังคับใช้มานาน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงอื่น ๆ อาจต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่คำนิยามของคำว่า ที่ดิน ส.ป.ก. ใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง รวมถึงกรอบระยะเวลาของการเข้าใช้ประโยชน์ด้วยŽ

โอนอำนาจให้กรมธนารักษ์

แหล่งข่าวกล่าวว่าในการหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางให้มีการโอนอำนาจในการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน สป.ก. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของที่กรมธนารักษ์ นอกจากนี้ในรายละเอียดของประกาศที่ใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ยังให้ ส.ป.ก.ไปดำเนินการแก้ไขในรายละเอียดของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของ สป.ก. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการโอนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์นั้น ในทางปฏิบัติ ส.ป.ก.ต้องเสนอพระราชกฤษฎีกายกเลิกเขตปฏิรูปที่ดิน ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม หรือไม่ได้จัดสรรให้เกษตรกรอยู่อาศัยทำกิน แต่ใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกรรม อาทิ ทำเหมืองแร่ เป็นแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กังหันผลิตไฟฟ้า เป็นต้น จากนั้นจึงโอนไปเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์สามารถให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดอัตราค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

ปตท.สผ.จ่ายค่าปรับ 20 ล้าน


แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมทั้ง 7 ราย คือ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด บริษัท ทวินซ่า ออยล์ ลิมิเต็ด และบริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด นั้น ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงรอยต่อที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนย้ายอำนาจการพิจารณาอนุมัติพื้นที่ไปยังกรมธนารักษ์

ส่วนผู้รับสัมปทานที่ได้ดำเนินการเข้ามาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ โดยที่ยังไม่ได้รับการยินยอมจาก ส.ป.ก.นั้น จะต้องจ่ายค่าปรับให้กับ ส.ป.ก.ด้วย เช่น บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเคฯ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างประเมินความเสียหาย และบริษัท ปตท.สผ.สยาม ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงสัมปทานของบริษัท ปตท.สผ.สยาม ที่ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2558 ซึ่งเบื้องต้นต้องจ่ายค่าปรับรวมเป็นเงิน 20 ล้านบาททางกรมเชื้อเพลิงฯรายงานว่า ผู้รับสัมปทานในพื้นที่ ส.ป.ก.ทั้ง 7 รายนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และพร้อมที่จะเสียค่าปรับ เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตให้เร็วที่สุด เพราะตั้งแต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษามาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของธุรกิจไม่ต่ำกว่า 46 ล้านบาท/วัน รวมระยะเวลาที่หยุดผลิตไปรวม 15 วันนั้น เกิดความสูญเสียไปแล้วกว่า 700 ล้านบาทŽ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามเรื่องจะใช้ ม.44 ในการจัดการที่ดิน ส.ป.ก.ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัมปทานปิโตรเลียม ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องใช้ ม.44 จัดการก็ได้ เพราะมีกฎหมายอื่นที่ใช้จัดการได้ ซึ่งขณะนี้กำลังให้ดูรายละเอียดอยู่ว่าจะใช้กฎหมายตัวไหนมาดำเนินการ

ม.44 แจ้งเกิดรถไฟไทย-จีน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการใช้อำนาจคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 แก้ปัญหาความล่าช้าการดำเนินการโครงการความร่วมมือรถไฟฟ้าไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ว่าจะสามารถช่วยให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้นแน่นอน เพราะที่ผ่านการดำเนินการล่าช้ามาพอสมควรแล้ว เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์บางประการเล็กน้อย ซึ่งไม่สมควรจะทำให้เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. จึงออกคำสั่งมาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคให้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งทุกเรื่องจะปลดล็อกด้วยการใช้มาตรา 44 สำหรับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังเจรจาไม่ลงตัวนั้นเป็นเรื่องเล็ก เพราะขึ้นอยู่กับว่ามีความจำเป็นต้องกู้หรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นต้องกู้ เรื่องดอกเบี้ยก็หมดไป

โครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนไม่ใช่เป็นโครงการรถไฟธรรมดา แต่เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้ว ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวนมากในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟเหล่านี้ ซึ่งจะตามมาด้วยโครงการลงทุนและการพัฒนาต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ได้เฉพาะประเทศหนึ่งประเทศใด
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม