กพร.เร่งตรวจเหมืองแร่

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 06:10:51 น.

 

ตามที่ ส.ป.ก.ระบุว่า ต้องมีการตรวจสอบเหมืองแร่ทั่วประเทศที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.ด้วยนั้น นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลปกครองที่ระงับระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบนพื้นที่ของเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ นั้น ถือว่าครอบคลุมถึงกิจการเหมืองแร่ และอาจจะต้องระงับการดำเนินการเหมืองแร่ทันที ซึ่งขณะนี้ กพร.อยู่ในระหว่างตรวจสอบจำนวนเหมืองแร่ที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.ทั้งหมดว่ามีกี่โครงการ ขนาดของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหมืองหิน อย่างไรก็ตาม กพร.ในฐานะที่กำกับดูแลและออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ จะดำเนินการหารือกับทาง ส.ป.ก.เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือจะมีแนวทางใดที่จะให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ สามารถดำเนินการต่อไปได้

"หากย้อนไปตั้งแต่การขออนุญาตทำเหมือง ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องชี้แจงว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้างและทาง ส.ป.ก. ก็เป็นผู้อนุญาตเองด้วย ตั้งแต่เริ่มต้น จะบอกว่าเหมืองแร่เข้าไปรุกล้ำพื้นที่ ส.ป.ก.ไม่ได้ และหากจะระงับเหมืองแร่จริง ๆ ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน"

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก. สามารถทำได้ โดยพื้นที่ที่จะพิจารณาให้ความยินยอมตามระเบียบนั้น ผู้มีสิทธิ์จะต้องอยู่ในข้อกำหนดคือ เป็นพื้นที่ซึ่งกรมป่าไม้และ ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว หรือไม่อยู่ในบริเวณที่ ส.ป.ก.ได้กันไว้เป็นพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน และสภาตำบล หรือ อบต.แห่งท้องที่นั้นมีความเห็นว่าบริเวณที่ขอรับความยินยอมไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์อันควรรักษาไว้ รวมถึงสภาตำบล หรือ อบต. แห่งท้องที่นั้น และ ส.ป.ก. จังหวัด เห็นชอบว่าการสำรวจแร่ในบริเวณนั้นไม่มีปัญหากระทบที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ และการสำรวจแร่ดังกล่าว มีลักษณะ ขนาด อาณาเขต และเนื้อที่เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ขอ และแผนการใช้พื้นที่ตามโครงการประกอบคำขอ
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม