BOI ตั้งศูนย์จับคู่แรงงานทักษะสูง

updated: 18 มิ.ย. 2560 เวลา 12:20:25 น.

 

"บีโอไอ" ผลักดัน "ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติขึ้นทะเบียน" ถ่ายเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรม S-Curve ให้คนไทย ให้สิทธิพิเศษจูงใจ "ต่ออายุวีซ่า" รวดเร็ว แง้มอาจขยายเวลา "ใบอนุญาตทำงาน" ในไทยได้เพิ่มจาก 1 ปี

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC) ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หรือบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ไปทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับพนักงานคนไทยที่อยู่ในบริษัทต่าง ๆ ที่ยื่นเรื่องขอเข้ามายังบีโอไอ ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทเหล่านั้นต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ศูนย์ STC จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ก.ค. 2560 

"ตอนนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะของบุคลากรตามประเภทที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการพัฒนา เช่น บริษัท ก. จะผลิตหุ่นยนต์ดูแลคนป่วย แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญ สามารถยื่นคำขอมายัง STC ให้ช่วยประสานจัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ไปถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตกับบริษัท ก.ได้"

ขณะเดียวกันบีโอไอได้กำหนดแผนงานเพิ่มโดยการจัดเจรจาจับคู่บุคลากรทักษะสูง (Talents Matching) เพื่อดึงทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสูง(Talents) จากต่างประเทศ เข้ามาทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่ขาดแคลน คาดว่าจะเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวภายในเดือน ก.ค.นี้ เป็นสเต็ปต่อไป ซึ่งการ Talents Matching เป็นการจับคู่ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมาจับคู่กัน ทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ+ไทย หรือไทย+ไทย แล้วแลกเปลี่ยนเทคนิคกันเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ และเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรของ STC ต่อไป

โดยบุคลากรที่มาขึ้นทะเบียนกับ STC โดยเฉพาะชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาพิเศษในขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า จากเดิมเมื่อวีซ่าหมดอายุใช้เวลา 3-7 วันถึงได้รับการพิจารณาต่อวีซ่าใหม่ ต่อไปจะลดเหลือเพียง3 ชม. หรือภายในวันเดียว ในส่วนของสิทธิประโยชน์อายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเตรียมพิจารณาว่าจะเพิ่มขึ้นจากปกติมีอายุ 1 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาบุคลากรที่มีทักษะสูงผ่านทาง STC จะต้องลงทะเบียนยื่นขอรับข้อมูลบุคลากรทักษะสูง (ไทย/ต่างชาติ) จาก STC โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้นจะมีการส่งรายละเอียดไปยังหน่วยงานเครือข่ายให้ตอบกลับ เพื่อให้รายละเอียดภายใน 15 วันก่อนส่งรายชื่อไปยังผู้ขอใช้บริการในลำดับถัดไป
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม