"ไปรษณีย์ไทย" ปรับแผนโตรับ EEC รุกสู่ฮับโลจิสติกส์อาเซียน

updated: 17 มิ.ย. 2560 เวลา 17:54:05 น.

 

"ดีอี" สั่ง "ไปรษณีย์" ปรับยุทธศาสตร์รับ EEC หนุนไทยเป็นโลจิสติกส์ฮับอาเซียน เสริมแกร่งระบบชูอีคอมเมิร์ซ 4.0 ต่อยอดเน็ตหมู่บ้าน เตรียมทุ่ม 2,000 ล้านบาท ปูพรมระบบออโตเมชั่นครบทุกศูนย์ภายในปี"62

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

"EEC ชัดเจนหลายด้านแล้ว อาทิ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ หรือการพัฒนาระบบราง เมื่อ EEC เป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ปณท ต้องปรับแผนหนุนให้ไทยพร้อมเป็นฮับโลจิสติกส์ ซัพพอร์ตชุมชนทั่วประเทศในการค้าขายอีคอมเมิร์ซ ต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ"

EEC จะสร้างโอกาสสำคัญให้บริษัทเป็นฐานโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ เชื่อมโยงและประสานเพื่อปลดล็อกกระบวนการศุลกากรให้ขนส่งสู่ประเทศที่ 3 ได้ดีขึ้น อาทิ การสร้างเขตปลอดภาษีอากร เชื่อมกับขนส่งเอกชนด้านอีคอมเมิร์ซ ปณท เป็นกลไกสำคัญทั้งในส่วนของระบบการค้าขายออนไลน์ อีเพย์เมนต์ และโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนดีอีในการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ ปณท เสริมว่า ไปรษณีย์ 4.0 คือการปรับตัวรับมือโลกดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "มาตรฐานทันสมัยตรงใจลูกค้า" โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการคัดแยกและนำจ่ายที่มีเสียงสะท้อนจากลูกค้า ซึ่งจะมีทั้งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และงานเร่งด่วนตามกรอบเวลารัฐบาลภายในปี 2562 คือ การซัพพอร์ตอีคอมเมิร์ซ 4.0 การเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ซัพพอร์ต EEC

ด้านนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เสริมว่า เตรียมงบประมาณลงทุนราว 2,000 ล้านบาท ติดตั้งเครื่องคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งประเภทซองและกล่อง ให้ครบทั้ง 19 ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในปี 2562 จากเดิมใช้เฉพาะศูนย์ EMS ในกรุงเทพฯและศูนย์ศรีราชา โดยในปี 2561 จะติดตั้งเครื่องคัดแยกประเภทซองให้ครบก่อน

"เครื่องคัดแยกอัตโนมัติจะช่วยให้นำจ่ายไปปลายทางได้เร็วขึ้น และลดความเสียหายกับไปรษณียภัณฑ์ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถโยกกำลังคนไปให้บริการในส่วนที่มีความต้องการสูงขึ้นได้"


ขณะที่การปรับแผนยุทธศาสตร์รับ EEC จะขยายศูนย์ไปรษณีย์ ศรีราชาให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากปริมาณไปรษณียภัณฑ์มีกว่า 1.5 แสนชิ้นต่อวัน เทียบเท่ากับศูนย์ที่กรุงเทพฯ ขณะที่ EEC จะยิ่งทำให้ปริมาณงานเพิ่มอีกมากจึึงจำเป็นต้องขยายให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้า รวมถึงมองไปที่การพัฒนาการให้บริการแบบฟูลฟิวเมนต์ที่จะรองรับการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรด้วย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่จะเข้าบอร์ด ปณท ให้พิจารณา23 มิ.ย.นี้ ส่วนแผนการลงทุนทั้งหมดจะชัดเจนไม่เกินสิ้นปีนี้"
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม