เปลี่ยนใจเร็ว-ออนไลน์แรง "บิ๊กดาต้า" แก้โจทย์ขาช็อปไม่เข้าห้าง

updated: 16 มิ.ย. 2560 เวลา 08:00:00 น.

 

โจทย์ใหญ่ท้าทายยักษ์"ค้าปลีก"Ž เร่งจัดทัพบิ๊กดาต้าหวังเข้าถึง เข้าใจ ดึงใจลูกค้ามาเดินช็อปปิ้ง หลังพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน ความอดทนน้อยลง-ยึดติดแบรนด์น้อยลง "เซ็นทรัล"Ž เชื่อมฐานลูกค้า 12 ล้านคนพร้อมยกเครื่องมาร์เก็ตติ้งเลิกหว่านโปรฯ "เทสโก้-บิ๊กซีŽ"ดึงเทคโนโลยีปั้นแคมเปญ ชี้เจนเอ็ม "มิลเลนเนียล"Ž หัวหอกช็อปออนไลน์

ความท้าทายของธุรกิจ "ค้าปลีกŽ" ไม่เพียงกำลังซื้อที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและมู้ดจับจ่าย แต่ยังหมายถึงการแข่งขันของตลาดที่เปลี่ยนไปทั้งในโลกของกระแสช็อปปิ้งออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดควบคู่กับพฤติกรรมของขาช็อปที่เปลี่ยนแปลงและปันใจได้ตลอดทุกวินาที"บิ๊กดาต้าŽ"กลายเป็นความสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์การเข้าถึงและทำอย่างไรลูกค้ายังต้องออกมาช็อปปิ้งในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

เปิดพฤติกรรมนักช็อปไทย

นายธีรเดชดำรงค์พลาสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสสื่อโฆษณาคอนเนกต์มีเดีย บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า พฤติกรรมนักช็อปไทยยุคปัจจุบัน เปลี่ยนเร็ว ความอดทนต่ำ ต้องการการยอมรับจากสังคม และไม่สามารถแบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคได้ตามกลุ่มอายุเหมือนที่ผ่านมาด้วยพฤติกรรมการใช้สื่อที่เปลี่ยนไป หรือ ที่เรียกผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า เจนซี (Generation C) ซึ่ง 4 ปัจจัยหลักที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนเร็ว ได้แก่ การขยายตัวของสังคมเมือง จำนวนคนโสดเพิ่มขึ้น มีลูกน้อยลง คนมีอายุยืนขึ้น ดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น สุดท้ายเทคโนโลยีเข้ามาบทบาทต่อการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น

ด้วยแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าผู้บริโภคโดยหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์เปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง และพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกเร่งสร้างเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) ระหว่างร้านค้าปลีกกับผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การสร้างบรรยากาศภายในศูนย์การค้า เป็นต้นเทคโนโลยีปั้นโปรฯดึงลูกค้า

ทั้งนี้ ปัญหาที่ค้าปลีกกำลังเผชิญ คือ คนไม่เข้าห้าง ดังนั้นจะดึงคนเข้ามาได้อย่างไร นายธีรเดชขยายความว่า ดันน์ฮัมบี้ นำมาใช้กับเทสโก้ โลตัส โดยการนำข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์ และส่งข้อความที่น่าสนใจ เช่น โปรโมชั่นสินค้า ไปหาผู้บริโภคที่กำลังเดินอยู่หน้าห้าง หวังดึงให้คนเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในห้าง ผ่านแพลตฟอร์มอินเตอร์แอ็กชั่น ซึ่งถือว่าได้ผลที่ดี

นายธีรเดชกล่าวว่า จากรายงาน IGD Datacentre ปี 2559 ด้วยการสำรวจพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคชาวอังกฤษ พบว่า นิยมซื้อสินค้าจากไฮเปอร์มาร์เก็ต 98% ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 91% สเปเชียลสโตร์ 42% และออนไลน์ 41% โดย 69% ซื้อสินค้ามากกว่า 2 ช่องทาง และ 75% ซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวนี้ยังระบุว่า 44% ของผู้บริโภคต้องการโปรโมชั่นที่มีคุณภาพมากกว่าการมีโปรโมชั่นจำนวนมาก

ขณะเดียวกันจากรายงานค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพของคนไทยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุนเช่นซื้อบ้าน เงินออม เป็นต้น ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่า 3 อันดับแรกที่คนไทยใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 33.6% ค่าที่อยู่อาศัย 20.3% และการเดินทาง ยานพาหนะ 18.3% ขณะที่ปีนี้คาดว่าคนไทยจะใช้จ่ายเงินกับค่าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค 34% ที่อยู่อาศัย 20% การเดินทาง 18% เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว 6.4%"เซ็นทรัลŽ" แตกโลคอลแคมเปญ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดรูปแบบการทำงานของฝ่ายการตลาดใหม่ เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพร้อมนำข้อมูลจากบิ๊กดาต้าของบัตรเดอะวันการ์ดเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น คาดว่าจะเริ่มได้ปลายปีนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบถูกเชื่อมโยงเข้ากันได้ และในอนาคตแนวทางการทำตลาดของซีพีเอ็นจะเปลี่ยนไป จากปัจจุบันทำแคมเปญเดียว และใช้ในทุกศูนย์เพื่อเจาะเข้าถึงคนกลุ่มแมส ก็จะแยกย่อยแคมเปญต่าง ๆ ตามโลเกชั่น ตามเซ็กเมนเตชั่นของลูกค้ามากขึ้น เช่น จะสามารถส่งโปรโมชั่นร้านอาหาร หรือ สินค้าแบรนด์ไหนลดราคาให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากบิ๊กดาต้า ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากการโพสต์การแชร์เรื่องราวของลูกค้าเท่ากับว่า บริษัทจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

"ทิศทางการทำการตลาดต่อจากนี้ซีพีเอ็นจะให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลลูกค้ามากขึ้นเพื่อนำมาต่อยอดทำกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มและช่วยสนับสนุนร้านค้าที่มาเปิดในศูนย์ด้วยฐานข้อมูลจากบัตรเดอะวันการ์ดที่มีฐานลูกค้ากว่า12 ล้านคนŽ"

นอกจากนี้ยังรวมถึงบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันที่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับเอ-บี ซึ่งมีความถี่ในการใช้บริการมาก และมียอดใช้จ่ายสูง โดยในอนาคตอาจต่อยอดทำโปรโมชั่นให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละคน เช่น ยิงข้อความโปรโมชั่นสินค้ากีฬาเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ชอบออกกำลังกายทันทีที่เดินผ่านหน้าร้านรวมทั้งให้สิทธิพิเศษอื่นๆเช่น สิทธิจองที่จอดรถ ฯลฯ เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มนี้ให้มาใช้บริการศูนย์ของซีพีเอ็นมากขึ้น

ออนไลน์ ต้องง่าย-แตกต่าง

นายวรวุฒิ วาริการ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำตลาดบนโลกออนไลน์คือ ข้อมูลของลูกค้า มุ่งสร้างความแตกต่าง และเรียนรู้ว่า ลูกค้าชอบและมองหาอะไร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม สำหรับบิ๊กซีนั้นถือว่ามีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้นโจทย์หลัก ๆ ของบริษัท คือ โฟกัสที่ช่องทางออฟไลน์เป็นหลัก

ขณะเดียวกันก็พัฒนาช่องทางขายผ่านออนไลน์ด้วยผ่านเว็บไซต์ www.bigc.co.th ซึ่งเป็นโกรเซอรี่โฮมช้อปปิ้ง ที่ปรับรูปแบบการใช้งานให้ง่าย ไม่ยุ่งยากในการสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามได้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งยังจะขยายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น พยายามเชื่อมโยงให้เกิดการผูกพันกับตราสินค้า ผ่านเกมต่าง ๆ เป็นต้น

"มิลเลนเนียลŽ" ขาช็อปออนไลน์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา Priceza.com ได้ฉายตัวเลขจากการรวบรวมข้อมูลยอดผู้เข้าใช้งาน Shopping Search Engine ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ว่ามีคนเข้ามาค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคาผ่าน Priceza.com เพิ่มขึ้น 145% หรือเดือนละกว่า 9 ล้านราย และกลุ่มนักช็อปที่ขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่สุด คือกลุ่ม Gen M หรือมิลเลนเนียล Millennials ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี โดยมีการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดถึง 61.92% รองลงมาคือ กลุ่ม Gen X อายุ 35-54 ปี 32.69% และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อายุ 55 ปีขึ้นไป 5.39%

และแบรนด์สินค้าควรปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงและครองใจลูกค้ามากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าเป็นการทำการตลาดเฉพาะบุคคล ยังรวมถึงการแนะนำสินค้าหรือบริการสำหรับที่เหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละบุคคล การมอบประสบการณ์ที่ดีและแตกต่างจากคู่แข่ง ลูกค้าอยู่ไหนไปที่นั่น และการใช้ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม