เร่งอุดรูรั่วมาตรการภาษี

updated: 08 มิ.ย. 2560 เวลา 21:00:00 น.

 

บทบรรณาธิการ

มาตรการยกเว้นภาษี และลดค่าธรรมเนียม ให้นิติบุคคลที่ยื่นขอจดทะเบียน ระหว่าง 10 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560 เพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดาหันมาทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ปัจจุบันอยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษี ทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น กำลังถูกจับตามองว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่

เพราะกฎหมายใหม่หลายฉบับที่กระทรวงการคลัง กับกระทรวงมหาดไทยออกประกาศบังคับใช้ เปิดช่องให้กลุ่มทุนรายใหญ่ แลนด์ลอร์ด ตระกูลดัง อาศัยช่องโหว่จัดตั้งนิติบุคคลในรูปบริษัทจำกัด ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ค่าธรรมเนียมในการโอน จำหน่าย ทรัพย์สิน รวมทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ กันขนานใหญ่

จากปกติการซื้อขาย โอน ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ ต้องเสียภาษีรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ กับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมเต็มอัตรา อาทิ จ่ายภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ 2% เป็นต้น จะได้รับยกเว้น ลดหย่อน ทำให้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่ต้องควักจ่ายจำนวนมาก ลดน้อยลงหลายเท่าตัว

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายหลักอย่างเอสเอ็มอี ยังเข้ามายื่นขอจัดตั้งนิติบุคคลใหม่เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการนี้น้อยมาก ช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560 จึงเป็นช่วงนาทีทองที่เศรษฐี กลุ่มทุนใหญ่แห่โอนย้าย ผ่องถ่ายทรัพย์สินรับอานิสงส์มาตรการต้อนเอสเอ็มอีเข้าระบบกันจ้าละหวั่น

ล่าสุดแม้กรมสรรพากรจะยอมรับว่า กฎหมายดังกล่าวมีรูรั่วโดยไม่ได้มีเจตนา แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐต้องสูญเสียรายได้คงไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ การทบทวนนโยบายและปรับแก้ไขระเบียบกฎหมายที่มีปัญหา ไม่ให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

โดยคงสาระสำคัญในส่วนที่ให้สิทธิประโยชน์บุคคลธรรมดา เอสเอ็มอี ที่ยื่นขอจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่ ให้ได้รับการยกเว้น ลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้รายใหญ่อาศัยช่องว่างกฎหมายหาประโยชน์ซ้ำ

ที่สำคัญกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม อย่างกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมที่ดิน ต้องนำไปปรับใช้เป็นบทเรียน และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดผิดพลาดอีก พร้อมแก้โจทย์ใหญ่ ทำอย่างไรให้บุคคลธรรมดากับเอสเอ็มอีเข้ามาอยู่ในระบบ ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการออกกฎหมายดังกล่าวให้ตรงจุดได้จริง

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม