วุ่นไม่เลิก!’มีชัย-ถนอม’ไขก๊อกกลางสภาฯ มรภ.พระนคร หลังสรรหาอธิการบดีล่ม 2 ครั้ง

updated: 19 พ.ค. 2560 เวลา 20:27:10 น.

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนคร มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภาฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม มีการพิจารณาลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมรภ.พระนคร จากแคนดิเดต 2 คน คือนายเดช บุญประจักษ์ รักษาการอธิการบดีมรภ.พระนคร และนายสมบัติ ทีฆทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งถือเป็นการสรรหาอธิการบดีมรภ.พระนครครั้งที่ 2 หลังจากการโหวตครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคมแคนดิเดตทั้ง 2 คน คือ นายพงศ์ หรดาร อดีตอธิการบดีมรภ.พระนครและนายวิชัย แหวนเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภาฯ ซึ่งตามข้อบังคับมรภ.พระนครว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ข้อ 3 กำหนดให้ต้องมีการเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ถ้าหากการลงคะแนนโหวต 2 ครั้งแล้วคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภาฯ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่


นายรัฐกรณ์กล่าวต่อว่า ปรากฏว่าในการประชุมสภาฯ วันนี้ ทั้งนายเดชและนายสมบัติ ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ข้อบังคับกำหนด นำมาสู่นายมีชัย ประกาศลาออกกลางที่ประชุม


นายพิชัย สิริรัตนพลกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร ผู้สมัครอธิการบดี กล่าวว่า นอกจากนายมีชัย จะลาออกกลางที่ประชุมสภาฯ แล้ว นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรอบที่ 2 และอุปนายกสภาฯ ก็ลาออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก่อนการลาออกของทั้งสอง ที่ประชุมสภาฯ ได้มีการแต่งตั้งนายสนิท อักษรแก้ว กรรมการสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รอบที่ 3


รายงานข่าวแจ้งว่า ในการโหวตครั้งที่ 2 นายมีชัยพยายามโน้มน้าวให้มีการเลือกแคนดิเดตถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ที่สุดก็ไม่ถึงเกณฑ์ทั้ง 2 ครั้ง นายมีชัยจึงประกาศลาออกโดยนายมีชัย ได้กล่าวในที่ประชุมสภามรภ.พระนคร ว่าทำงานที่มรภ.พระนครมานาน เมื่อไม่สามารถสรรหาอธิการบดีได้ ก็ขอลาออกที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม