พ.ย.นี้เตรียมเปิดซิงถนนคอนกรีตไร้รอยต่อเชื่อมมอเตอร์เวย์พัทยา "บ.เนินผาสุข-มาบเอียง"

updated: 19 พ.ค. 2560 เวลา 13:08:12 น.

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ว่าตามที่กรมได้รับงบประมาณ 1,077 ล้านบาท ก่อสร้างตอน 1 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร, 8 ช่องจราจร และ 10 ช่องจราจร ไป-กลับ ความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยก (Raised Median) และ Concrete Barrier Type II ผิวทางเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้รอยต่อ โดยทำการรื้อชั้นโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเสียหายออก แล้วทำการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางใหม่ ระยะทาง 15.6 กม.

ซึ่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 331 เดิม (สายสัตหีบ – พนมสารคาม) ซึ่งเป็นเส้นทางจากภาคตะวันออกไปสู่ภาคอีสาน ที่ กม.49 แยกไปสู่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์สาย กรุงเทพฯ – พัทยา)จะ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยผ่านทางหลวงหมายเลข 7 และทางหลวงหมายเลข 331 เดิม ซึ่งโครงการฯ นี้ ยังตัดผ่านนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง และลานกองตู้คอนเทรนเนอร์จำนวนมาก ทำให้เส้นทางนี้มีรถบรรทุกใช้เส้นทางสายนี้จำนวนมาก        

โครงการดังกล่าวปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 86% จะแล้วเสร็จวันที่ 26 พ.ย.2560 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และขนส่งที่จะเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณภาคตะวันออกตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและบริการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ การก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีความพิเศษ ตรงที่กรมได้ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางเดิมจากถนนแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ (Continuously Reinforced Concrete Pavement) โดยพบว่าผิวทางมีความเรียบสูงกว่าถนนคอนกรีตทั่วไป ในอนาคตกรมทางหลวงจะนำข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างถนนคอนกรีตชนิดไร้รอยต่อดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตทั่วประเทศต่อไป
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม