สศค.แจงกรณีเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงและการลงทุนส่วนใหญ่ภาคอสังหาฯอาจเกิดภาวะฟองสบู่

updated: 18 พ.ค. 2560 เวลา 20:00:32 น.

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นว่า เศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงและการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ ขอชี้แจงดังนี้

1. การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้เกิดภาวะฟองสบู่จากที่มีการก่อสร้างโครงการจำนวนมาก
    
- ข้อเท็จจริง: ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยมิได้มีสัญญาณภาวะฟองสบู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยยังอยู่ในระดับปกติ โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวเฮ้าส์ หดตัวร้อยละ -0.6 และ -0.4 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีราคาอาคารชุดขยายตัวร้อยละ 6.1 และในปี 2559 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ดัชนีราคาทาวเฮ้าส์ และดัชนีราคาอาคารชุด ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.4 1.9 และ 6.8 ตามลำดับ สำหรับอุปสงค์และอุปทานในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความสอดคล้อง จากการจัดเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่า ในปี 2559 จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนอยู่ที่ 124,586 หน่วย ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 175,315 หน่วย และที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสมในช่วงครึ่งหลังปี 2559 มีจำนวน 128,295 หน่วย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

2. การลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งผิดปกติ
    
- ข้อเท็จจริง: การลงทุนภาคเอกชนมิใช่เป็นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทยประกอบด้วย การลงทุนในหมวดการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 ขณะที่อีกร้อยละ 79 เป็นการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติล่าสุด พบว่า ที่ผ่านมาภาคการก่อสร้างมิได้มีการขยายตัวที่ร้อนแรง โดยในไตรมาสแรกของปี 60 การก่อสร้างภาคเอกชนในหมวดอาคารที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ขยายตัวร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ -0.4 ในปี 2559  

3. ขณะนี้เศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วง จึงอยากให้รัฐบาลให้ข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงกับประชาชน
   
 - ข้อเท็จจริง: เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยในไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม (CCI) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือน เม.ย. 60 CCI อยู่ที่ระดับ 65.4 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และสูงสุดในรอบ 24 เดือน สำหรับทั้งปี 2560 กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อปีที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม