ธ.ก.ส.ร่วมมือสถาบันคุ้มครองเงินฝากสร้างความมั่นใจพร้อมบริการประชาชน

updated: 18 พ.ค. 2560 เวลา 18:38:54 น.

 

วันนี้ (18 พ.ค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสาทร  โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ร่วมลงนามในพิธีฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองเงินฝากแก่กลุ่มลูกค้าเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ในกรณีที่สถาบันการเงินมีปัญหาทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบให้ ธ.ก.ส.เป็นช่องทางในการรับยื่นคำขอและจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากผ่านสาขาของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เนื่องจากธ.ก.ส.มีสาขาจำนวนถึง 1,275แห่ง รวมทั้งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการนโยบายต่างๆของภาครัฐ สามารถให้บริการประชาชนโดยสะดวก รวดเร็ว มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก การลงนามครั้งนี้จัดขึ้น ณ  ธ.ก.ส.อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม