ไอคอนสยาม ร่วมสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

updated: 18 พ.ค. 2560 เวลา 15:47:55 น.

 

ไอคอนสยาม ร่วมสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนโอทอปคุณภาพเยี่ยม ในเขตคลองสาน ธนบุรี และบางกอกน้อยในงาน ตลาดนัดสินค้าชุมชน “Thailand’s Best Local Product” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

โครงการ “ไอคอนสยาม” ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป ในเขตคลองสาน ธนบุรี และบางกอกน้อย มาจัดแสดงและจำหน่าย ในงาน "Thailand′s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ที่เดียว” สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมงาน “Thailand Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ในครั้งนี้  จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2560 โดยแต่ละเดือน จะมีธีมงานที่แตกต่างกันและหมุนเวียนสินค้ามาจำหน่าย โดยระหว่างวันที่ 4 - 27 พฤษภาคม ธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 24 มิถุนายน ธีมงานคือ Healthy Nature นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 1 – 24  กรกฎาคม ธีมงานคือ Local Tourism เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำหรับบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของไอคอนสยาม จะมีสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป ในเขตคลองสาน ธนบุรี และบางกอกน้อย มาจัดแสดงและจำหน่ายหมุนเวียนไปตลอดระยะเวลาการจัดงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ จากร้าน "ป้านางผ้าฝ้าย" เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% นำมาปั่นและย้อมด้วยสีธรรมชาติตามกรรมวิธีโบราณ สูตรเฉพาะสีไม่ตก ทอด้วยกี่โบราณโดยใช้เส้นพุ่งและเส้นยืนด้วยเส้นฝ้ายธรรมชาติ ทำให้ไม่ระคายเคืองผิว อีกทั้งยังระบายอากาศได้ดี ทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย, ผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่าม จากร้าน “อำนาจแก้วโป่งข่าม” ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว แก้วโป่งข่าม ถือเป็นอัญมณีล้ำค่าแห่งล้านนา เป็นอัญมณีประเภทควอซต์ (Quartz) ธรรมชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องรางนำโชค ปกป้องรักษาคุ้มภัย ส่งเสริมให้ผู้ครอบครองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข, เมล่อน เกรด A ปลอดสารเคมี จากร้าน “A-nanta” ทุกขั้นตอนการปลูกโดยปลอดสารเคมี มีการควบคุมการปลูกในโรงปิด และการดูแลคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี เหมาะแก่อากาศและสภาพดิน เป็นผลผลิตในครัวเรือน คัดสรรอย่างดีมีคุณภาพ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย จากร้าน “ทิพ” โดยข้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบผ่านกระบวนการเพาะปลูกแบบปลอดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทางร้านนำข้าวไทยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้นขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "Thailand′s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ที่เดียว” พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพ ในเขตคลองสาน ธนบุรี และบางกอกน้อย จากผู้ประกอบการในราคาย่อมเยาว์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม