1 มิ.ย.นี้ สนช.เคาะปมเซ็ตซีโร่ กกต. ด้าน กรธ.ยันต้องล้างคนคุณสมบัติไม่ครบออก

updated: 18 พ.ค. 2560 เวลา 13:31:46 น.

 

สนช.เตรียมเคาะปมเซ็ตซีโร กกต. 1 มิ.ย. "พล.ท.พิศณุ" ชี้ผลออกได้หลายแนวทาง ด้าน กรธ.ยืนยันต้องล้างคนที่คุณสมบัติไม่ครบออกไป

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ที่รัฐสภา พล.ท.พิศณุ ยุทธวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า คณะ กมธ.วิสามัญฯจะเสนอร่างพ.ร.บ.กกต. ให้ที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะมาตรา 70 ว่าด้วยสถานภาพในการดำรงตำแหน่งต่อไปของ กกต. โดยร่าง พ.ร.บ.กกต.ฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมายัง สนช.นั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อวินิจฉัยว่าประธาน กกต. หรือ กกต.ที่ดำรงตำแหน่งก่อนมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ ในประเด็นนี้มีสมาชิก สนช.เสนอคำแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขเนื้อหาจำนวน 12 คน ซึ่งมีความเห็นหลายแนวทาง อาทิ การเสนอให้ กกต.ที่ขาดคุณสมบัติไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาของสำนักงาน กกต. หรือให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กฎหมายกำหนด

พล.ท.พิศณุ กล่าวว่า ตัวแทนของ กรธ.ที่เข้ามาทำหน้าที่ กมธ.วิสามัญฯได้ให้ความเห็นว่าในเมื่อ กกต.ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีอำนาจมากขึ้น ทำให้ กกต.ต้องมีคุณสมบัติที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นที่มาว่าทำไม กรธ.ถึงต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเข้ามาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง กกต. อย่างไรก็ตาม ในเรื่องวาระของ กกต. เราจะพิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ไม่พิจารณาภายใต้ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยจะดำเนินการให้เสร็จในวันที่ 1 มิถุนายน และคิดว่าก่อนที่คณะ กมธ.จะพิจารณาชี้ขาดในเรื่องนี้คงไม่จำเป็นต้องเชิญ กกต.มาให้ความเห็นอีก เพราะก่อนที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ทางสนช.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาพร้อมกับเชิญ กกต.มาให้ข้อมูลและความคิดเห็นไว้ก่อนแล้ว

ที่มา : มติชนออนไลน์
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม