LHHOTEL ลงทุนเพิ่มใน"รร.แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ"จองซื้อปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้

updated: 17 พ.ค. 2560 เวลา 18:49:04 น.

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์โครงการ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ราชดำริ’ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี วงเงินไม่เกิน 3,887.40 ล้านบาท หลังเข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 เมื่อปลายปี 2558 ชูจุดเด่นทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมอยู่ในทำเลทองใกล้แยกราชประสงค์ที่เป็นย่าน CBD และใจกลางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ โชว์อัตราเข้าพักไตรมาส 1/60 อยู่ที่ร้อยละ 90 เตรียมเปิดจองซื้อให้แก่ 1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ LHHOTEL ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 2) ผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือ หุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ GIC Pte Ltd และ 3) ประชาชน (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 13.00-13.30 บาทต่อหน่วย โดยผู้จองซื้อรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่ไม่ได้นำส่งใบ Bookbuilding จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ 13.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสูดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 6 มิ.ย.นี้

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี โดยสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวจะ หมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2581 ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีศักยภาพของกลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย หลังจากเมื่อปลายปี 2558 ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 ทำเลอโศก-สุขุมวิท ติดศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

โดยโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นอาคารสูง 49 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องพักจำนวน 497 ห้อง พื้นที่ทั้งหมด 66,628 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ ในซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ ใกล้กับแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ที่แวดล้อมด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ อาคารสำนักงาน จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยเข้าพักอา ศัยเป็นจำนวนมาก โดยมีอัตราเข้าพักในปี 2559 ร้อยละ 80 และไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีอัตราเข้าพักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับปัจจัยสนับสนุน จากภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นเดสทิเนชั่นของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ โดยปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวน 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่จำนวน 29.9 ล้านคน

นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ทรัสต์ LHHOTEL เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 ที่ตั้งอยู่ทำเลอโศก-สุขุมวิท ติดศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 รถไฟฟ้า BTS และ MRT สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนโดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 1.1625 บาทต่อหน่วย โดยแบ่งเป็นจ่ายจากผลประโยชน์จากการดำเนินงานของปี 2559 เป็นจำนวน 0.9325 บาท/หน่วย และ ปี 2560 เป็นจำนวน 0.2300 บาท/หน่วย

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม