สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรแก่คณะกองบรรณาธิการ"ประชาชาติธุรกิจ" ในวาระก้าวสู่ปีที่ 41

updated: 18 พ.ค. 2560 เวลา 08:30:19 น.

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรแก่คณะกองบรรณาธิการ "หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ" ในวาระก้าวสู่ปีที่ 41 ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ความว่า ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู ทั้งหลาย จงพินาศมลายไป ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม