สตง. ขีดเส้นกสทช. สรุปยอดเงินให้ "AIS-True-DPC" ส่งเข้าคลังภายใน ต.ค. นี้

updated: 16 พ.ค. 2560 เวลา 17:04:00 น.

 

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 ต.ค. 2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้หารือร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาศ ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการตรวจสอบรายได้แผ่นดินกรณีเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเยียวยาผู้บริโภคภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งบนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz หลังจาก กสทช. ไม่สามารถสรุปตัวเลขเพื่อเรียกเก็บเงินจากเอกชนได้ แม้สัมปทาน 1800 MHz ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม(แคท) กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และกับบริษัทดิจิตอล โฟน จำกัด(ดีพีซี) จะสิ้นสุดมาตั้งแต่ ก.ย. 2556  ขณะที่สัมปทานระหว่าง บมจ.ทีโอที กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) สิ้นสุด ก.ย. 2558

โดยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. กล่าวภายหลังการประชุมว่า มีหลายตัวเลขที่สมเหตุสมผลและสตง. เห็นพ้องด้วย  แต่ยังมีหลายรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะเชิญเอกชนมาตกลงร่วมกัน

"ข้อเสนอของ กสทช.หลายส่วนมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่า จะทำให้เรื่องค้างคามานานได้ข้อสรุป เพื่อให้มีเงินรายได้แผ่นดินนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งพยายามจะให้ข้อสรุปทั้งหมดภายในวาระของบอร์ด กสทช. ชุดนี้ (หมดวาระ ต.ค. 2560)"


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม