ถอนพ้นตลาดหุ้น! BJC เดินหน้าเทนเดอร์ฯหุ้น BigC กำหนดราคา 225 บ.

updated: 14 พ.ค. 2560 เวลา 22:34:53 น.

 

BJC เตรียมทำเทนเดอร์ฯหุ้น BigC ส่วนที่เหลือ 2.06% ที่ราคา 225 บ./หุ้น เพื่อเพิกถอนจากตลท.

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พ.ค. อนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) จำนวนราว 17 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 2.06% ในราคาหุ้นละ 225 บาท จากปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 97.94% เพื่อเพิกถอนหุ้น BIGC ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากปัจจุบัน BIGC มีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลท.และขณะนี้กลุ่มบริษัทก็ยังไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BIGC

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดภาระค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายการถือหุ้นของ BIGC ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะ บริษัทจึงจะคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ BIGC ในส่วนที่เหลือเพื่อการเพิกถอนหุ้นจากตลท.

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหุ้น BIGC และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

ด้าน BIGC แจ้งด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท. ซึ่งเป็นตามข้อเสนอของกลุ่ม BJC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 มิ.ย. 60 เพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม