ผจก.อาคารอัลม่า ลิงค์ ยืนยันช่วยเหลือเหยื่อเสาไฟฟ้าทับเต็มที่มอบเงินเยียวยาทันที

updated: 13 พ.ค. 2560 เวลา 21:00:37 น.

 

จากกรณีเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าอาคารอัลม่า ลิงค์ ล้มพาดเสาสื่อสารบนถนนชิดลม กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม2560 ที่ผ่านมา และทำให้เสาสื่อสารดังกล่าวล้มอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 ท่าน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายนั้น

 

โดยทันทีที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวอาคารอัลม่า ลิงค์ได้ออกหนังสือเเถลงการณ์ จากนายพงษ์ศักดิ์  เรืองปฏิกรณ์ ผู้จัดการอาคาร อัลม่า ลิงค์ ได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ของอาคารฯ เข้าปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวในทันที

 

ทั้งนี้อาคารอัลม่าลิงค์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงการที่อาคารฯ จะต้องเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดดังกล่าว


สำหรับอาคารฯได้ยึดถือมาตรฐานสูงสุดในด้านการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอันดีของอาคารและบริเวณโดยรอบเป็นสำคัญ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจคาดหมายได้ แม้ว่าอาคารฯจะได้ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้ดังกล่าวตามวิธีการและหลักวิชาการที่ถูกต้องตลอดมาทั้งนี้ อาคารอัลม่า ลิงค์ จะยังคงยึดมั่นในการบำรุงรักษาคุณภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของอาคารและบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดไว้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังจะได้ดำเนินการทุกประการที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีที่สุดในเรื่องดังกล่าวต่อไป และเบื้องต้น นายพงษ์ศักดิ์  เรืองปฏิกรณ์ ผู้จัดการอาคาร อัลม่า ลิงค์ นำเงินช่วยเหลือขั้นต้นไปมอบให้มารดาผู้เสียชีวิตที่รพ. แล้ว

 

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม