"บิ๊กตู่"ไฟเขียวขยายเวลา 4 มาตรการดูดซับยางพารา ผู้ว่าการยางตั้งเป้าใช้ยางในประเทศ1.2ล้านตัน

updated: 21 เม.ย 2560 เวลา 17:53:43 น.

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.เห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณ 2 แสนตันในปี 60

2.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ออกไปอีก 1 ปี 3.เห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรอรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ 4.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 ทั้งนี้ ทั้ง 4 มาตรการจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

"นายกรัฐมนตรีกำชับให้เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น ให้มากกว่าการสส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกส่งผลกระทบให้ราคายางพาราลดลง ซึ่ง 1 ปี จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4 ล้านตัน สามารถนำมาใช้ภายในประเทศได้เพียง 6 แสนตัน ดังนั้นจึงตั้งเป้าหมายว่า 1 ปีจะสามารถใช้ภายในประเทศได้ 1 เท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน"
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม