เกษตรฯจับตาปัจจัยการผลิตรับฤดูเพาะปลูกปี′60

updated: 21 เม.ย 2560 เวลา 18:30:00 น.

 

กรมวิชาการเกษตรสั่งสารวัตรเกษตรทุก สวพ. เกาะติดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมรับฤดูเพาะปลูกปี 60 ลุยตรวจเข้มแหล่งผลิต-ร้านขายปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์พืชทุกพื้นที่ ชี้ไม่ได้มาตรฐานฟันไม่เลี้ยง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับฤดูเพาะปลูกปี 2560 และช่วยให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สารวัตรเกษตรของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) เขตที่ 1-8 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มข้น พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์พืชมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อควบคุมให้ได้มาตรฐาน โดยที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตแล้วกว่า 10,333 แห่ง สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยมาตรวจวิเคราะห์ 350 ตัวอย่าง วัตถุอันตรายทางการเกษตร 253 ตัวอย่าง และเมล็ดพันธุ์พืช 124 ตัวอย่าง

ขณะเดียวกันยังได้สั่งอายัดปัจจัยการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ แยกเป็น ปุ๋ยชนิดเม็ด จำนวนกว่า 2,484.80 ตัน ปุ๋ยชนิดน้ำ 76,691 ลิตร วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดผง 1,663 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 7,212.5 ลิตร และเมล็ดพันธุ์พืช 363.81 กิโลกรัม หากผลตรวจสอบพบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำออกไปจำหน่ายและดำเนินการทางกฎหมายทันทีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าจับกุมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว 16 คดี มูลค่ารวมกว่า 48.26 ล้านบาท เป็นคดีเกี่ยวกับปุ๋ย จำนวน 11 คดี มูลค่า 46.78 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นปุ๋ยชนิดเม็ด จำนวน 3,071.7 ตัน และปุ๋ยชนิดน้ำ 11,977 ลิตร นอกจากนั้น ยังดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 5 คดี มูลค่า 1.48 ล้านบาท และยึดของกลาง 4,113 ลิตร

“กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับปัญหาปุ๋ยปลอม ซึ่งยังมีผู้ประกอบการบางรายจ้องฉวยโอกาสลักลอบผลิตออกมาจำหน่ายโดยเฉพาะปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ทั้งยังมีระบบขายตรงและพ่อค้าเร่ขายตามหมู่บ้านต้องติดตามอย่างเข้มงวดและใกล้ชิด ขณะเดียวกันยังเน้นให้สารวัตรเกษตรแต่ละพื้นที่ควบคุมปัจจัยการผลิตตามฤดูกาลผลิตพืช เฝ้าระวังสูตรปุ๋ยและชนิดวัตถุอันตรายที่เกษตรกรนิยมใช้  โดยดำเนินการควบคู่กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อ และใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนเร่งอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณที่ดีให้กับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ถือเป็นต้นทางการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการสารวัตรเกษตรอาสาโดยร่วมมือกับหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างเครือข่ายเป็นตัวช่วยในการเฝ้าระวังการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพและผิดกฎหมาย" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม