"อยุธยา" เปลี่ยนคำขวัญจังหวัดใหม่ เพิ่ม "เลอคุณค่ามรดกโลก"

updated: 20 เม.ย 2560 เวลา 21:45:00 น.

 

วันนี้ (20 เมษายน ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ โดยระบุว่ามีการเสนอความเห็นเพิ่มเติมคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ครอบคลุมจุดเด่นของจังหวัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม โดยจากการประชุมกรมการจังหวัด ได้มอบหมายให้อำเภอต่างๆรับฟังความเห็นแต่ละอำเภอ และทุกอำเภอเห็นชอบ จึงขอประกาศคำขวัญใหม่ของจังหวัดว่า

"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก"

ลงนามโดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์


ที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม