ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

updated: 20 เม.ย 2560 เวลา 13:14:13 น.

 

วันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 18 มาตรา 31 มาตรา 31/1 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

>>>คลิกอ่านรายละเอียด
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม