แสวงบุญ ณ พุทธคยา ศรัทธาอันยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนไทย

updated: 20 เม.ย 2560 เวลา 19:29:00 น.

 

หลายปีที่ผ่านมา เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีพระสงฆ์ รวมถึงอุบาสกและอุบาสิกา จากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ขณะที่พระสงฆ์จากประเทศไทย กระจายอยู่ตามวัดไทยในอินเดียกว่าสิบแห่ง ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้ในบางแห่งจะเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นก็ตาม แต่ศรัทธาก็ไม่ได้ทำให้จำนวนคนลดลง

ดังที่ "พระธรรมโพธิวงศ์" (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เล่าว่า ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชน จำนวนมากเดินทางมาสักการะ มาปฏิบัติธรรม จากทั่วโลก โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่เป็นคนไทย ไม่มีลดน้อยลงไปเลย ภายหลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมา ทางผู้ดูแลมีมาตรการที่เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยเข้มข้นมากขึ้น มีการจัดระบบระเบียบใหม่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคนเข้าออก รวมถึงการค้างคืนด้วย"ตอนนี้มีพุทธศาสนิกชนมาจาก ศรีลังกา เมียนมา ทิเบต เดินทางมากันมาก ทางวัดไทยพุทธคยาก็มีการบูรณะสถานที่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาปฏิบัตธรรม ได้กว่า 100 คน ยังอาคารวิปัสสนานาชาติ ซึ่งมีที่เดียวในอินเดีย โดย "วินัย วีระภุชงค์" ประธานกลุ่มไทยนครพัฒนา บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประธานมูลนิธิวีรภุชงค์ ได้บริจาคเงินสร้างขึ้นมา และยังมีอาคารหลังใหม่ที่ทางบริษัทคิง เพาเวอร์ บริจาคสร้างเพื่อไว้เป็นที่รองรับบุคคลสำคัญ"

สำหรับการก่อสร้างอาคารวิปัสสนาวีระภุชงค์ ชี้แจงว่า เพื่อสร้างสถานที่สำหรับการนั่งวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงความสงบ ซึ่งทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่าการวิปัสสนาทำให้จิตสงบ เป็นพลังมหัศจรรย์ที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี"ที่สำคัญพุทธคยาเป็นศูนย์กลาง ที่ผู้คนเดินทางมาเสมือนได้พบพระพุทธเจ้า เพื่อศึกษาหลักธรรม ส่วนหนึ่งมาปฏิบัติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และการนั่งวิปัสสนาก็เป็นเหมือนการฝึกหัด อันเป็นรากฐานการเรียนรู้การเข้าถึง จึงเหมือนการเปิดตลาดโลกให้คนสนใจ และรองรับงานของการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่จะเดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย รวมถึงพระธรรมทูต คือพระสงฆ์ที่มีศรัทธาและสมัครใจเข้าฝึกอบรม ศึกษาจากสำนักต่าง ๆ"

ที่นี่มีพระธรรมทูตมาฝึกปฏิบัติต่อเนื่องกันนาย 6 เดือน หลังจากนั้นจะเดินทางไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง นอกจากพระแล้วยังมีชาวพุทธจากทั่วโลกมาอาศัยหอวิปัสสนาแห่งนี้ เพื่อฝึกสมาธิ วิปัสสนา กรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ และเกาหลี ต่างสนใจพระพุทธศาสนา

หอวิปัสสนาแห่งนี้มีความสำคัญมาโดยอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลไทย "สุภชัย วีระภุชงค์" เลขาธิการสถานโพธิคยา วิชชาลัย 980 บอกว่า หอแห่งนี้เกิดจากการร่วมมือกันของญาติโยมจากหลายฝ่ายทั้งงบประมาณจากทางราชการ 60 ล้าน และจากเอกชนอย่าง คิงเพาเวอร์ ส่วนคุณพ่อ (วินัย วีระภุชงค์) ในฐานะประธานมูลนิธิวีรภุชงค์ เห็นตรงกันว่าควรสร้างอาคารวิปัสสนาขึ้นมา จึงได้ร่วมกันระดมทุนมาก่อสร้างอาคารแห่งนี้ที่สามารถรองรับคนได้ถึง 100 คนในส่วนของโครงการธรรมยาตรา 5 ประเทศที่ทางชมรมโพธิคยา 980 จะจัดขึ้นนั้น สุภชัย วีระภุชงค์ เล่าว่า ตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้ว ทางรัฐบาลของ สปป.ลาว กัมพูชา ได้อนุมัติแล้ว ยังเหลือประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาตกลง ส่วนประเทศเมียนมาได้ไปกราบนิมนต์สมเด็จพระสังฆราช ประเทศสหภาพพม่าแล้ว ทางชมรมมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คิม ฉ่วย รับประสานทางรัฐบาลเมียนมา คาดว่าจะเริ่มธรรมยาตรา ได้ในเดือนพฤษภาคม ใช้เวลาประมาณ 14 วัน เยือน 5 ประเทศ

กลับมาที่ประเทศอินเดีย พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เล่าว่า ในแต่ละปีมีพระเข้ามาบวชที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 พันคน รวม 5 ปีมีคนมาบวชกว่า 1 หมื่นคน

"จากการที่คนไทยเดินทางมาปฏิบัติธรรมได้สร้างอาชีพให้กับคนอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านค้า โรงแรม ในฐานะเป็นผู้ดูแลผู้มาบวช เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งทางโลกและทางธรรม"

การเดินทางไปบวชถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของชาวพุทธที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญยังดินแดนพระพุทธเจ้าและไปสักการะ สังเวชนียสถานทั้ง 4 แบบไม่สิ้นเปลือง เพราะวัดมีที่พักให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่อย่างแท้จริง


ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม