ธปท.ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี 2560

updated: 18 เม.ย 2560 เวลา 10:18:10 น.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เรื่องวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ยกเลิกวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) และเพิ่มวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และวันที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.2560 ที่ได้เคยกำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 เมษายน 2560
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม