เชียงรายผงาดเมืองนานาชาติสุขภาพ 4บิ๊กรพ.เอกชนแห่ลงทุน - ม.แม่ฟ้าหลวงผุดศูนย์การแพทย์

updated: 04 เม.ย 2560 เวลา 08:45:19 น.

 

ลงทุนเชียงรายสุดคึกคัก เอกชน 4 รายช่วงชิงพื้นที่ทำเลทอง แห่ลงทุนสร้างโรงพยาบาล-ขยายสาขายึดเมืองชายแดน "แม่สาย-เชียงแสน-เชียงของ" รองรับผู้ใช้บริการเมืองชายแดน-ประเทศเพื่อนบ้าน ชี้แนวโน้มชาวเมียนมา-สปป.ลาว-จีนตอนใต้นิยมใช้บริการเพิ่มขึ้น เตรียมขึ้นแท่นเป็นเมืองนานาชาติด้านสุขภาพ


นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานบิสคลับ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการลงทุนในกิจการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหลายแห่งทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะทำเลที่ได้รับความนิยมมากคือย่านถนนพหลโยธินสายเชียงรายเชื่อมไปยังชายแดน ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณบ้านนางแล ต.นางแล อ.เมือง ใกล้กับทางเข้าบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย

ขณะที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนท้องถิ่นก็กำลังก่อสร้างโซนถนนพหลโยธินสายในเช่นกัน นอกจากนั้นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดิมก็มีการขยายสาขาไปยังต่างอำเภอชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ของเครือบางกอกเชนฮอสปิทอลและโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายตั้งอยู่ถนนสิงหไคลเขตเทศบาลนครเชียงรายอ.เมือง

นายพัฒนากล่าวต่อว่า การขยายตัวของกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวไม่ได้ขยายเฉพาะจุดที่เป็นตัวเมืองเชียงรายเท่านั้น แต่ขยายไปยังพื้นที่รอบนอกและต่างอำเภอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนชาวเชียงรายที่มีมากขึ้น และความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดเชียงรายทั้งทาง


ลงทุน 6,000 ล้าน - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทุ่มงบฯกว่า 6,000ล้านบาท สร้างศูนย์การแพทย์ติดถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล โดยกำหนดเปิดบริการปี2561 ซึ่งจะเป็นทั้งศูนย์การแพทย์ สถานศึกษา/วิจัย และการรักษาพยาบาลขนาดใหญ่400 เตียง และยังทำให้เกิดชุมชนแห่งใหม่ขยายตัวไปชานเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย

ด้วยความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดเชียงราย ทั้งทางถนนอาร์สามบีในประเทศเมียนมาถนนอาร์สามเอในสปป.ลาวและทางเรือแม่น้ำโขง ทำให้ผู้ลงทุนกล้าที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยทั้งภายในประเทศเมียนมาสปป.ลาว และจีนตอนใต้ที่มั่นใจในคุณภาพการรักษาของการแพทย์ไทย รวมทั้งยังเป็นการช่วงชิงพื้นที่เพื่อการลงทุนและแข่งขันได้

"การขยายตัวดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเชียงรายกำลังจะกลายเป็นเมืองนานาชาติด้านสุขภาพไปด้วยเพราะมีสถาบันการศึกษาที่เปิดศูนย์การแพทย์และยังมีโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มจะรองรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจากการเดินทางไปดูสภาพตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมืองเชียงตุงรัฐฉานประเทศเมียนมาห่างจาก อ.แม่สายประมาณ 168 กิโลเมตร พบว่ากลุ่มชาวเมียนมาบางกลุ่มมีกำลังซื้อมหาศาล และต้องการรับการดูแลรักษาสุขภาพในระดับโรงพยาบาลเอกชนไทย เช่นเดียวกับ สปป.ลาวและจีนตอนใต้ที่บางกลุ่มมีกำลังซื้อสูง เมื่อมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น และสามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในได้สะดวก จึงทำให้เกิดการลงทุนกิจการด้านการรักษาสุขภาพภายในจังหวัดเชียงรายกันอย่างคึกคัก" นายพัฒนากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีกิจการด้านการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นหลายแห่งในจังหวัดเชียงราย โดยรายใหญ่ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ในเครือบางกอก เชน ฮอสปิทอล ยึดทำเลในเขต อ.เมือง และมีคลินิกสาขาขนาด 30 เตียงอยู่ที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ

ล่าสุดยังได้ทุ่มงบประมาณเพิ่ม 80 ล้านบาทก่อสร้างอาคารการุณเวชบนเนื้อที่ของโรงพยาบาล 25 ไร่เพื่อรองรับฐานลูกค้าโครงการประกันสังคม และใช้งบประมาณอีก 100 ล้านบาท สร้างสาขาเพิ่มเติมที่อำเภอเชียงของ บนเนื้อที่ 9 ไร่ชายแดนไทย-สปป.ลาว สำหรับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายก็มีสาขาอยู่ที่อำเภอแม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา

ขณะที่บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด ก็ได้ทุ่มงบประมาณ 200 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ บนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น รองรับผู้ป่วยขนาด 60 เตียง และรับผู้ป่วยนอกได้วันละไม่ต่ำกว่า 200 คน และล่าสุดนี้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือบีดีเอ็มเอส กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กำลังสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โดยระบุว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561 ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่รายล่าสุดที่ไปปักหลักในโซนชานเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นทำเลทองและมีภูมิศาสตร์เชื่อมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็กำลังก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่สูง14ชั้นบริเวณถนนสนามบินทำเลใจกลางเมืองเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท สร้างศูนย์การแพทย์รองรับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และยังเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 และเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวในปี 2562 เป็นต้นไปด้วย
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม