ธปท.ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลการกํากับดูแลสถาบันการเงินกับธนาคารกลางอินเดีย

updated: 21 มี.ค. 2560 เวลา 07:40:00 น.

 

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ Dr. Urjit R. Patel ผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India : RBI)  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลู การกํากับดูแลสถาบัน การเงิน (MoU on Exchange of Banking Supervision Information) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  สำหรับการจัดทําบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้กำกับ ดูแลของไทยและอินเดีย เพื่อให้การกํากับดูแลสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมี การแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาใบอนญุ าตสถาบันการเงิน ตลอดจนการกํากับดูแลการ ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม