CSS รับเทรดดิ้ง-โทรคมนาคมสดใส เป้าปั๊มงานปี’60 โตไม่ต่ำกว่า 5 พันล้าน

updated: 21 มี.ค. 2560 เวลา 04:30:07 น.

 

บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ส่องภาพรวมธุรกิจปี”60 สดใสต่อเนื่อง รับอานิสงส์ธุรกิจโทรคมนาคม- เทรดดิ้งหนุน  การลงทุนภาครัฐมีความชัดเจน “สมพงษ์  กังสวิวัฒน์”เดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง  ตั้งเป้าปั๊มรายได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 10%

นายสมพงษ์  กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS) เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีโอกาสขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ  เนื่องจากได้รับอานิสงส์ จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ภายในประเทศ  รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมมีการปรับตัวดีขึ้น  โดยเฉพาะการขยายเสาสัญญาณของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ทำให้บริษัทฯได้รับอานิสงส์ จากออเดอร์ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้น

นอกจากนี้ธุรกิจเทรดดิ้งยังมี แนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน  โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) รวมประมาณ 800-900 ล้านบาทซึ่งมาจากงานเทรดดิ้ง และประมาณ 600 ล้านบาทมาจากงานติดตั้ งโทรคมนาคม โดยจะทยอยยับรู้รายได้ในปี 2560-2561 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานอย่ างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนิ นงานปีนี้เติบโตได้ตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้คือ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 10%

เขากล่าวต่อถึง ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศปีนี้ มีทิศทางฟื้นตัวมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ  ทั้งในส่วนของโครงการนำสายไฟลงใต้ดิ นและโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รวมไปถึงการลงทุนภาคเอกชนที่ จะเห็นการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนี ยมตามแนวรถไฟฟ้า และโครงการศูนย์การค้าต่างๆ  ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติม

 “ธุรกิจเทรดดิ้งและธุรกิ จโทรคมนาคมในปีนี้ของบริษัทฯ น่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคั ญมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา เนื่องจากเริ่มทยอยเห็นความชั ดเจนของการลงทุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ส่งผลให้ปีนี้การลงทุนด้ านโครงสร้างพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่ มมากขึ้น  ทำให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยโดยเฉพาะธุรกิจเทรดดิ้ง จากการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งปีนี้ธุรกิจเทรดดิ้งยังคงเป็นธุรกิจหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง “นายสมพงษ์กล่าว

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม