รองปลัดยธ.แจงคดี "ยู่ยี่ อลิสา" ไม่เข้าหลักเกณฑ์พ.ร.บ.รื้อคดี-กม.ยาเสพติดฉบับใหม่

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 20:37:00 น.

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก ระบุถึงการพิจารณารื้อฟื้นคดีของน.ส.อลิสา อินทุสมิต หรือยู่ยี่ อดีตนางแบบ มาเสนอให้ศาลกำหนดโทษขั้นต่ำใหม่ตามพรบ.ยาเสพติดฉบับใหม่ โดยระบุว่า

ทำไมคดีคุณยู่ยี่จึงไม่สามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และทำไมไม่ได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่

ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามมาตรา ๕ บัญญัติว่า คดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจะรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ได้ เมื่อปรากฏว่า

(๑) พยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง

(๒) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ

(๓) มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำมาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทำความผิด

คดีของคุณยู่ยี่ ไม่มีประเด็นไหนเลยที่เข้าเกณฑ์ตามข้อกฎหมายข้างต้น

ขณะที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่จะขอให้ศาลพิพากษากำหนดโทษใหม่ตามมาตรา ๙ ที่ช่วยคนที่ติดคุกอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ในคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามมาตรา ๖๕ วรรคแรกท่ีกฎหมายกำหนดโทษเบาลงนั้น กำหนดให้ใช้เฉพาะยาเสพติด ประเภท ๑ เท่านั้น ส่วนโคเคนเป็นยาเสพติดประเภท ๒

สำหรับกรณีมาตรา ๘ ที่จะขอให้ขอศาลนำสืบพยานว่าไม่ได้ขายนั้น จะกระทำได้ต้องเป็นกรณีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่ให้ใช้บังคับแก่คดีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาไปแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งคดีของคุณยู่ยี่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไปแล้ว

ดังนั้น กล่าวโดยรวม คดีของคุณยู่ยี่ จึงไม่เข้าทั้งสองกรณี ที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ และไม่ได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะขอให้ศาลพิพากษากำหนดโทษใหม่ให้เบาลงครับ
ที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม