ป.ย.ป.ตั้ง "คณะอนุ กก.ขับเคลื่อนสินค้าเกษตร 5 ชนิด" แก้ปัญหาเสถียรภาพราคา

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 19:45:16 น.

 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 ชุดคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง "คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร 5 ชนิด" ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพด้านราคาพืชเศรษฐกิจและเพื่อความยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้อยู่ภายใต้คณะ ป.ย.ป. ชุดย่อย ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯจะมีหน้ารับผิดชอบในสินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด และยางพารา ส่วนกระทรวงพาณิชย์ฯ รับผิดชอบในสินค้าเกษตร 2 ชนิด คือ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้จะได้มีการหารือถึงการจัดตั้งประธานและคณะทำงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม