ถกปรับเกณฑ์รื้อรีสอร์ตภูทับเบิก งัดคำสั่งคสช.ปิดป้ายกลุ่มอัยการฟ้องแล้ว ให้รื้อถอนเอง

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 19:33:25 น.

 

วันที่ 20 มีนาคม เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าภูทับเบิก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ทหาร ป่าไม้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมทั้ง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม และมี พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง ผบ.พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองเข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมมีการพิจารณาหารือถึงการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรื้อถอนรีสอร์ตในกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอคำตัดสินของศาลซึ่งปัจจุบันมีจำนวน21 ราย และล่าสุดมีรีสอร์ต 5 รายที่อัยการจังหวัดหล่มสักได้ยื่นสำนวนฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดหล่มสักแล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้คำสั่ง หน.คสช.ที่ 35/59 ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งรื้อถอนรีสอร์ตที่ถูกอัยการยื่นฟ้องร้องแล้ว ให้ทำการรื้อถอนเองโดยไม่รอให้ศาลตัดสินก่อนเหมือนดั่งเช่นที่ผ่านมา

จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดวันที่24 มีนาคมที่จะถึงนี้ ให้คณะเจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการปิดคำสั่งให้รีสอร์ตทั้ง 5 ราย ได้แก่ 1.ทับเบิกฮิลล์รีสอร์ต หมู่ 16 ต.วังบาล 2.รีสอร์ตกอดภูทับเบิก หมู่ 16 ต.วังบาล 3.ไร่แสนรักรีสอร์ต หมู่ 16 ต.วังบาล 4.รีสอร์ตเคียงดาว หรือภูนับดาว หมู่ 8 ต.บ้านเนิน และ 5.รีสอร์ตบีบีเอ็ม หมู่ 8 ต.บ้านเนิน ให้ทำการรื้อถอนเองภายใน 30 วัน และให้โอกาสอีก 7 วัน หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการทางคณะเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนให้ โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในภายหลัง ส่วนในทางคดีก็ยังดำเนินการไปตามปกติ จากนั้นนายกฤษณ์ได้กำชับให้นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดติดตามคดีที่ทางอัยการจังหวัดหล่มสักจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมรายงานให้คณะทำงานทราบในทุกๆสัปดาห์นายสมลักษณ์แจ้งที่ประชุมว่า โดยในจำนวนนี้มีรีสอร์ตที่ยินยอมรื้อถอนเองไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 ราย ได้แก่ รีสอร์ตบีบีเอ็ม ซึ่งในที่ประชุมมอบหมายให้ทางป่าไม้ทำป้ายคำสั่งการยึดพื้นที่ โดยห้ามการเข้าไปทำโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อให้นำไปปิดประกาศพร้อมกันด้วย ในส่วนของกลุ่มรีสอร์ต 50 รายซึ่งเจ้าของเป็นราษฎรชาวม้งในพื้นที่ ที่ประชุมให้รอความชัดเจนจากทาง พม. หลังทางจังหวัดเสนอให้กำหนดเป็นพื้นที่ผ่อนปรนตามร่างแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินภูทับเบิกของทางพม.

นอกจากนี้ พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง ผบ.พล.ม.1 กำชับในที่ประชุมโดยขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงทำงานด้านการข่าวไปพร้อมๆ กับเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรชาวม้งในพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาภูทับเบิกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะรัฐบาลต่างให้ความสำคัญ เพราะจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ภูทับเบิกไปเป็นโมเดล เพื่อปรับใช้กับพื้นที่ในหลายจังหวัดที่มีปัญหาคล้ายกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังประเมินสถานการณ์หลังการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรื้อถอนรีสอร์ตแบบใหม่ โดยเชื่อว่าไม่มีแรงกระเพื่อมหรือการต่อต้านในพื้นที่ ในขณะท่าทีนายทุนก่อนหน้านี้้มีการส่งสัญญาณพร้อมจะรื้อถอนเองหลังศาลมีคำตัดสินออกมา

สำหรับรายชื่อทั้ง21 รีสอร์ต ได้แก่ ทับเบิกฮิลล์, กอดภูทับเบิก, ไร่แสนรัก, นับดาว, บีบีเอ็ม, ฟ้าใสภูทับเบิก, เดอะม้งภูทับเบิก, ริมผารีสอร์ต, ไร่ริมผาภูทับเบิก, รีวิว, ภูการ์เด้นทะเลหมอก, ไร่ภูสายหมอก, บ้านกลางหมอก, ภูกระต๊อบเงิน, ไร่มะลิหอม, ไร่ภูแสงตะวัน, ไร่ภูข้าวฟ่าง, ไร่ลุงหั่ง, ร้านกาแฟมอนเตริโอ, ซิลแลนด์ และทับเบิกอินดี้
ที่มา  มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม