คิง เพาเวอร์ รับใบรับรองมาตราฐาน OHSAS 18001:2007

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:35:45 น.

 

นายทวีโชค บุญขันธ์ (ขวา) ผู้อำนวยการส่วนงานคลังสินค้า เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 แก่พื้นที่คลังสินค้าบางบ่อ จาก นายจิโรจ ณ นคร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
 

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม