ก.แรงงานจัดแผนรองรับหาก ‘ขสมก.’ ปรับโครงสร้างฯลดพนักงานกว่า 4 พันคน

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:18:27 น.

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. อยู่ระหว่างการประมูลติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-ทิคเก็ต บนรถโดยสารประจำทาง 2,600 คัน และจากนั้นจะทยอยเลิกจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีอยู่กว่า 4,000 คนในปีนี้ว่า จากแผนของ ขสมก.กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เตรียมแนวทางเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหาร ขสมก.ในการดูแลและช่วยเหลือพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่อยู่ในข่ายการเลิกจ้าง โดยการนำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี่ รีไทร์) และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ส่วนพนักงานที่ปรับไปเป็นพนักงานขับรถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะเข้าไปเสริมทักษะการขับรถสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างหากต้องการปรับเปลี่ยนงานเพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงกรมการจัดหางาน จะเข้าไปหาตำแหน่งงานใหม่รองรับและสำนักงานประกันสังคมจะดูแลเรื่องเงินทดแทนกรณีว่างงาน

นายอนันต์ชัยกล่าวอีกว่า สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีเออร์ลี่ รีไทร์ ตามกฎหมายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ ลูกจ้าง/พนักงาน ผู้ได้ปฏิบัติในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย180 วัน และปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกัน15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับ ข้อกำหนดระเบียบ หรือคำสั่งในการจ่ายค่าชดเชยกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินเพื่อตอบแทนความชอบ

“ขณะที่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย คือ ทำงาน 3 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน /ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน /ทำงาน 3 ปี ไม่ครบ 6 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน /ทำงาน 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน และทำงาน 10 ปีขึ้นไป ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน” นายอนันต์ชัยกล่าวที่มา   มติชนออนไลน์
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม