เอกชน19รายยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าวรัฐเข้าสู่อุตฯบิ๊กลอต3.6ล้านตัน ก่อนยื่นเสนอราคา23มี.ค.นี้

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:40:48 น.

 

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ผู้ที่สนใจประมูลข้าวในสต๊อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณรวม 3.66 ล้านตัน เข้ายื่นซองเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูล ปรากฎว่ามีผู้ประกอบการที่สนใจในเข้าร่วมยื่นซอง 19 ราย โดยหลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวดังกล่าวในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ช่วงเช้า หลังจากนั้นจะมีการเปิดซองในช่วงบ่ายวันเดียว

ทั้งนี้ เมื่อได้รายได้ผู้ที่เสนอซื้อในราคาสูงสุด หรือผู้ชนะการประมูล กรมการค้าต่างประเทศก็จะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าว พิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการระบายข้าวพิจารณาก่อนนำรายชื่อเสนอให้กับรัฐมนตรีพิจารณา และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม