“คงชีพ” คาดทำปรองดอง-ร่างสัญญาประชาคมเสร็จมิ.ย.นี้! เผย 2 หมื่นคนร่วมเสนอไอเดีย

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:34:03 น.

 

“คงชีพ” คาดทำปรองดองเสร็จ มิ.ย.นี้ เตรียมจัดเวที ถกกลุ่มย่อยทั้งระดับกลางและภูมิภาค เม.ย. ก่อนได้ฉบับสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ว่า กรมการจัดหางาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูมาต่ออายุการทำงานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม และมีอายุการทำงานจนถึงเดือนพฤศจิกายน2560 นั้น ปัจจุบันมีแรงงาน 3 สัญชาติคือกัมพูชา ลาวและเมียนมาที่ถือบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและการแปรรูปสัตว์น้ำประมาณ 146,000 คน โดยกลุ่มประมงทะเลปกติบัตรสีชมพูหมดอายุการทำงานในวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำจะหมดอายุวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ล่าสุดมีแรงงานมาดำเนินการต่ออายุ 47,000 กว่าคน เหลือ99,000 คนยังไม่มาต่ออายุ

“ดังนั้น ขอให้นายจ้างและแรงงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็รีบมาต่ออายุให้ทันตามกำหนด เพราะเมื่อครบกำหนด ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใน 22 จังหวัดติดทะเลรวมถึงกทม.จะปิดทันที และไม่มีการเปิดจดทะเบียนเพิ่มอีก คนที่ไม่ไปต่ออายุจะไม่สามารถทำงานในประเทศไทยและอยู่ในประเทศได้อีก” นายอนันต์ชัย กล่าว และว่า สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทุกกิจการที่ถือบัตรสีชมพูในประเทศไทยที่ต่ออายุแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ก็จะเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติต่อไป โดยเป็นกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาประมาณ 4.3 แสนคน ในจำนวนนี้ทางรัฐบาลกัมพูชาออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตไปแล้ว 2.4 แสนคน และแจกเอกสารไปแล้วตั้งแต่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า โดยแยกเป็นกลุ่มสถานประกอบการที่มีลูกจ้างชาวกัมพูชา 80 คนขึ้นไป ประมาณ 173 สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่กัมพูชาจะเข้าไปแจกที่สถานประกอบการเลย โดยมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยไปอำนวยความสะดวกประทับตราวีซ่าให้ด้วย รวมถึงกรมการจัดหางานก็ออกใบอนุญาตทำงานให้ด้วย ส่วนสถานประกอบการที่มีแรงานกัมพูชาน้อยกว่า 80 คน ต้องไปติดต่อขอรับเอกสารเองที่ศูนย์ส่งมอบเอกสาร 6 ศูนย์ใน กทม ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทราและระยอง ซึ่งจะเปิดให้บริการสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมี.ค.นี้ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขต 6 ศูนย์ฯ สามารถยื่นได้ทางอินเตอร์เน็ต คาดว่าจะแจกเอกสารเสร็จในเดือนพฤษภาคม และตรวจสอบสัญชาติได้ในมิถุนายนนี้

โฆษกกระทรวง กล่าวต่ออีกว่า ส่วนแรงงานชาวลาวประมาณ 7.4หมื่นนั้นทางการของสปป.ลาวอยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอเข้าครม.ถ้าอนุมัติก็จะเข้ามาดำเนินการได้ คาดว่าปลายเดือนเมษายน หรือพฤษภาคมนี้น่าจะดำเนินการได้ ส่วนแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ถือบัตรสีชมพูประมาณ 8 แสนคน ตอนนี้ทางการเริมเข้ามาพิสูจน์แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาแล้วได้แจกเอกสารรับรองตัวบุคคลจนถึงวันที่ 13 มีนาคม แล้ว 1.5 หมื่นคนที่มา  มติชนออนไลน์
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม