"บริดจสโตน"ทุุ่มกว่า6พันล้าน ขยายลงทุน 2 โครงการ ผลิตยางล้ออากาศยาน-ยางหล่อดอกอากาศยาน

updated: 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:11:08 น.

 

บริดจสโตนขยายการลงทุนในไทย 2 โครงการ ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อผลิตยางล้ออากาศยานและยางหล่อดอกอากาศยาน บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว มั่นใจปูทางสู่ศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาคอาเซียน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มบริษัท บริดจสโตน จำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 6,188.6 ล้านบาท กำลังการผลิตยางล้ออากาศยานรวมปีละประมาณ 109,000 เส้น โดยโครงการแรกเป็นการผลิตยางล้อสำหรับอากาศยาน (Aircraft Tire) และผ้าใบเคลือบยาง (Coated Fabric) เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,694.1 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโครงสร้างยางให้มีความปลอดภัยสูงและประหยัดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินที่มีน้ำหนักบรรทุกมากภายใต้การใช้งานที่มีความเร็วสูง และจะจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องบิน อาทิ แอร์บัส และโบอิ้ง รวมทั้งจำหน่ายให้กับสายการบินชั้นนำทั่วโลก

ส่วนอีกโครงการผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน (Retread Aircraft Tire) เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,494.5 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโครงสร้างยางให้มีความปลอดภัยสูงและประหยัดเชื้อเพลิง โดยจะนำยางเครื่องบินที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ 3 เดือน มาหล่อดอกยางใหม่ โดยยังคงมีประสิทธิภาพและระยะเวลาการใช้งานเหมือนยางใหม่

"การตัดสินใจขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริดจสโตนสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของ  นักลงทุนญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย และได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกในภูมิภาคนี้" เลขาธิการบีโอไอกล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนของบริดจสโตนทั้ง 2 โครงการ มีแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย ในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีสถาบันที่จะส่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม รวม 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา

นางหิรัญญากล่าวด้วยว่า จากการพบปะหารือกับบริษัทในกลุ่มอากาศยาน คาดว่าจะมีผู้สนใจลงทุนอีกหลายราย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและศูนย์ฝึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม