รัฐบาลโยก 3 หมื่น ล.โปะงบฯกลาง จัดทำสัญญาไม่ทัน 31 มี.ค.ดันออก พ.ร.บ.โอนปี′60

updated: 21 มี.ค. 2560 เวลา 05:00:00 น.

 

รัฐบาลเตรียมโยกงบฯลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาทใส่งบฯกลาง หลัง ครม.ไฟเขียวออก พ.ร.บ.โอนงบฯลงทุนปี′60 ที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันสิ้นมี.ค. สำนักงบฯ จี้ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจเร่งทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในสิ้น มี.ค.นี้ ขณะที่ผลเบิกจ่ายงบฯลงทุน 5 เดือนยังต่ำเป้า 7.06% ส่วนภาพรวมเกินเป้า 2.15%

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ สำนักงบประมาณได้เตรียมจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... สำหรับงบฯลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ โดยกรณีรายจ่ายลงทุนที่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะพับและโอนมาใส่ไว้ในงบฯ กลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแทน แต่จะยกเว้นรายการที่เป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนที่เกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานดำเนินการเอง ได้แก่ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือตัดจัดหาจากต่างประเทศ หรือรายการที่ ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมาแล้ว"สำหรับวงเงินที่จะออก พ.ร.บ.โอนฯ นี้คงต้องรอดูหลังวันที่ 31 มี.ค.ก่อน จึงจะชัดเจน หลังจากนั้นเมื่อสรุปแล้วก็จะเสนอ ครม. ในวันที่ 11 เม.ย. เพื่อรับทราบว่ามีรายการไหนต้องโอนบ้าง พร้อมกับเห็นชอบให้ดำเนินการโอน จากนั้นจะเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 21 เม.ย. และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป" นายสมศักดิ์กล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ทางสำนักงบประมาณได้รายงาน ครม. ถึงผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จนถึงณ วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบฯ กลางได้ในช่วงเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้นจำนวน 45,030 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.70% ซึ่งเมื่อรวมการก่อหนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2560 หรือระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะมีจำนวนทั้งสิ้น 325,123 ล้านบาท คิดเป็น 70.04% และมีรายจ่ายลงทุนคงเหลือ จำนวน 56,577 ล้านบาท หรือ 12.19%

"ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. ทางสำนักงบประมาณ จะประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อตรวจสอบรายการลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันสิ้นเดือน มี.ค. อย่างไรก็ดีในการเสนอ ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางสำนักงบประมาณได้ประมาณการวงเงินที่คาดว่าจะนำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย จนถึง ณ สิ้นเดือน มี.ค. ว่าน่าจะมีจำนวน 34,250 ล้านบาท" แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายระยะ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ว่า งบประมาณ 2.733 ล้านล้านบาท ณ สิ้น ก.พ. มีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 1.248 ล้านล้านบาท คิดเป็น 45.69% เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือน ม.ค. จำนวน 142,770 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.15% โดยในส่วนของรายจ่ายลงทุน จำนวน 548,872 ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว 280,118 ล้านบาท คิดเป็น 51.04% และเบิกจ่ายแล้ว 139,830 ล้านบาท คิดเป็น 25.48% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 7.06%ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม