"อาคม" ถก "ญี่ปุ่น-ไจก้า" เร่งพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อรูปแบบมิกส์ยูสขนาดใหญ่

updated: 19 มี.ค. 2560 เวลา 21:33:00 น.

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และคณะผู้แทนไทย

ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Takamasa HIROSE รองอธิบดีกรมเมือง ฝ่ายวิศวกรรม กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และผู้แทน JICA ณ สำนักงาน JICA เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560โดย JICA ได้นำเสนอความคืบหน้าในการศึกษาการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และมีข้อเสนอเบื้องต้นให้พัฒนาพื้นที่ในลักษณะ Large city block คือ การมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มากกว่าการสร้างอาคารย่อย ๆ  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดึงดูดผู้เดินทางในเมืองและนอกเมือง การใช้พื้นที่ในลักษณะผสมผสาน และกำหนดรูปแบบลักษณะอาคารในพื้นที่เพื่อให้ภูมิทัศน์ของอาคารเป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนั้น ฝ่ายไทยได้ขอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นทั้งศูนย์กลางขนส่งระบบรางและระบบรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาพื้นที่ การเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ และการจัดการจราจรในพื้นที่ และหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแแบบการใข้พื้นที่ ขอให้ดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนงาน โดย JICA จะนำประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ ไปพิจารณาในการประชุมคณะทำงานในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ต่อไป
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม