เบทาโกรรุกส่งออกไก่โต 10% ติด GIS ในฟาร์มเฝ้าระวังโรค

updated: 19 มี.ค. 2560 เวลา 18:25:00 น.

 

เบทาโกรตั้งเป้าส่งออกไก่โต 10% ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มตะวันออกกลาง เพิ่มสัดส่วนสินค้าแบรนด์ BETAGRO และ S-Pure พร้อมติดระบบ GIS เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เก็บข้อมูลที่ตั้งฟาร์มไก่ เฝ้าระวัง ประเมินผลกระทบของภาวะโรคได้ทันท่วงที

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยถึงเป้าหมายการส่งออกเนื้อไก่ของเครือเบทาโกร ในปี 2560 ว่า วางเป้าเติบโตขึ้น 10% จากปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 70,000 ตัน โดยสัดส่วนการส่งออก 15% เป็นเนื้อไก่สด และ 85% เป็นเนื้อไก่ปรุงสุก มีตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น 50% ยุโรป 45% ตลาดอื่น ๆ อีก 5% และมีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกไปในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสของตลาดสินค้าฮาลาล ภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า Own Brand ได้แก่ แบรนด์ BETAGRO และแบรนด์ S-Pure ให้มากขึ้น ในช่องทางขายส่ง (Wholesale) และขายปลีก (Retail) เพื่อให้สามารถนำส่งสินค้าได้ถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

"เบทาโกรมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตไก่อย่างเข้มงวด ทั้งด้านคุณภาพ (Food Quality) และความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร (ABCP : Assured Betagro Chicken Production) เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการผลิต สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐและประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า

นอกจากนี้ยังใช้ระบบ GIS (Geographic Information System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เก็บข้อมูลที่ตั้งฟาร์มไก่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบของภาวะโรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (e-Traceability) มาใช้ในกระบวนการผลิตไก่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศได้ทั้งในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย"

นอกจากนี้ เบทาโกรได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการจัดการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยกำหนด "มาตรฐานแรงงานเบทาโกร" หรือ BLS (BETAGRO Labor Stand-ard) ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และแรงงานสัมพันธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานของทุกบริษัทในเครือให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยประกาศเริ่มดำเนินการทุกบริษัทเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ขยายไปสู่ซัพพลายเชนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานการจัดการแรงงานให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต รวมทั้งนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ในประเทศไทย หรือ GLP (Good Labour Practices) มาใช้บริหารจัดการด้านแรงงานร่วมด้วย
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม