รัฐเดินหน้ามาตรการภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้ราคาสูงขึ้นทำเด็ก-เยาวชนซื้อยาก

updated: 17 มี.ค. 2560 เวลา 17:03:31 น.

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ก่อนเปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติ มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ซึ่งมีการทำแผนปฏิบัติการที่จะนำมาใช้ในปี 2560-2563 มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เช่น การควบคุมการใช้มาตรการทางด้านภาษี ด้านกฎหมาย การปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของเยาวชน ทั้งนี้ในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องการปรับเพดานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มาตรการทางด้านภาษีเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ซึ่งมาตรการทางภาษีจะช่วยให้การดื่มแอลกอฮอล์ลดลง เนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้น ทำให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีรายได้ซื้อได้ยากขึ้น


พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ 5 มาตรการเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้าและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด คือ 1.ห้ามดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสาร 2.ห้ามขายให้บุคคลต่ำกว่า 20 ปี 3.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 4.เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์กฎหมายเน้นจังหวัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนบุหรี่และสุรา และ 5.เฝ้าระวังรายงานผลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยแอลกอฮอล์ ส่วนสถานการณ์ในเรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษาถือว่าปัจจุบันลดลงมาก ถ้าจะมีก็เป็นการลักลอบเปิด แต่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม