เที่ยวบินสงกรานต์ทะลัก 3.8 หมื่นเที่ยวบิน "สมุย" แซงหน้า "ภูเก็ต-กระบี่"

updated: 17 มี.ค. 2560 เวลา 14:10:00 น.

 

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบิน จำกัด เปิดเผยว่า วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 10 วัน ระหว่างวันที่ 5-18 เม.ย.ที่จะถึงนี้ มีปริมาณเที่ยวบิน 37,293 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10%ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหลักที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ สุวรรณภูมิ 13,402 เที่ยวบิน (เฉลี่ย 893 เที่ยวบิน/วัน) เพิ่มขึ้น3 % ดอนเมือง 10,180 เที่ยวบิน, เฉลี่ย 679 เที่ยวบิน/วัน)เพิ่มขึ้น 7% เชียงใหม่2,859 เที่ยวบิน (เฉลี่ย 191 เที่ยวบิน/วัน) เพิ่มขึ้น 5% ภูเก็ต 4,092 เที่ยวบิน (เฉลี่ย 273 เที่ยวบิน/วัน) เพิ่มขึ้น 10% กระบี่ 1,050 เที่ยวบิน (เฉลี่ย 70 เที่ยวบิน/วัน) เพิ่มขึ้น 2% สมุย 1,244 (เฉลี่ย 83 เที่ยวบิน/วัน)เพิ่มขึ้น 11%

"ปีนี้สนามบินสมุยปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมากสุดแซงหน้าภูเก็ตและกระบี่"

สําหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปิดปรับปรุงรันเวย์ตะวันออกที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันดําเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐาน และแนวทางที่ร่วมกันวางแผนไว้

ทั้งนี้ในช่วงสงกรานต์ 8-15 เม.ย.2560 นี้ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติไปตามแผนงาน โดยสายการบินจะไม่เพิ่มจํานวนเที่ยวบิน แต่จะนําเครื่องบินขนาดใหญ่มาให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามวิทยุการบินฯได้เตรียมความพร้อมด้านอัตรากําลังและขยายเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานช่วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของอากาศยาน และปริมาณจราจรทางอากาศ รวมถึงหน่วยงานด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เตรียมความพร้อมระบบอุปกรณ์ให้พร้อมสนับสนุนการเดินอากาศตลอดเวลา
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม