อีซูซุ-เมเจอร์ฯ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง "ความสุขออกแบบได้"

updated: 16 มี.ค. 2560 เวลา 22:00:39 น.

 

คอลัมน์ ออโต อัพเดต

จากกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความว่า

"...การพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้..."กลุ่มตรีเพชร โดยบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จึงได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สานต่อศาสตร์พระราชา สืบสานปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุด "ความสุขออกแบบได้" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนไทยได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติตาม

งานนี้ "ปนัดดา เจณณวาสิน" กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า อีซูซุได้จัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ยิ่งไปกว่านั้นในวาระครบรอบ 60 ปี เราจะจัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติถึง 2 ชุด เพื่อร่วมส่งเสริมเรื่องราวดี ๆ แก่สังคมไทย

โดยเรื่องแรกได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชื่อชุด "ความสุขออกแบบได้" โดยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของคุณเบส-วิโรจน์ ฉิมมี สถาปนิกหนุ่มที่มีอนาคตไกล แต่กลับผันตัวเองมาพัฒนาบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในขณะนี้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง จนกระทั่งสามารถเติมเต็มความฝันของตนเองและครอบครัวได้ในที่สุด และด้วยความน่าสนใจนี้จึงถูกนำมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องใหม่ล่าสุด ในชื่อชุด "ความสุขออกแบบได้" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงวิถีแห่งความพอเพียงที่เหมาะสมกับตนเอง การมีความเพียรที่สม่ำเสมอ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตนมุ่งมั่น ไปจนประสบผลสำเร็จ

สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 662 โรงทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคมนี้เป็นต้นไป หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.isuzu-tis.com และเตรียมพบกับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่องที่ 2 ได้ในช่วงปลายปี

นอกจากนั้นในปีนี้เป็นปีที่อีซูซุครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลา 60 ปี อีซูซุมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าอีซูซุ ดูหนังในราคาเพียง 60 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All-New Isuzu D-Max, Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม