ทั่วโลกเสียชีวิตเชื้อดื้อยา7แสน เล็งส่งหนังสือ 5บริษัทฟาสต์ฟู้ดในไทยประกาศใช้เนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

updated: 15 มี.ค. 2560 เวลา 12:13:52 น.

 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภคกับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา" ในงานสัมมนาเรื่อง "ผู้บริโภคและการรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล" เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันมีเชื้อดื้อยามากขึ้น รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาให้ได้ร้อยละ 50 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในคนร้อยละ 20 ในสัตว์ร้อยละ 30 และประชาชนมีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี ทั้งในแง่การเฝ้าระวัง การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ทั้งสถานพยาบาล ร้านยา ภาคการเกษตร สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวในงานเสวนา "ทำอย่างไรอาหารจะปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ" ว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าคนทั่วโลกเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละ 7 แสนคน และประมาณการว่าอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน โดย 4 ล้านคนจะอยู่แถบแอฟริกา และ 4.7 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยปัญหาหนึ่งคือการนำยาปฏิชีวนะไปใช้ในการปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นแหล่งหนึ่งที่มีการตรวจพบยาปฏิชีวนะ ซึ่งหากบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ มีการประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตหรือฟาร์มที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะจะสามารถช่วยลดปัญหาลงได้ ซึ่งขณะนี้มีเพียงแมคโดนัลด์ที่ประกาศจะมีนโยบายซื้อไก่ในฟาร์มที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะเลี้ยงไก่ในปี 2560 แต่จำกัดเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น

น.ส.สารีกล่าวว่า ล่าสุดได้ตรวจสอบเนื้อหมูผ่านตลาด ห้างค้าปลีก และการสั่งซื้อเนื้อผ่านออนไลน์ 15 แห่ง พบเพียง 2 แห่งคือ ตลาดยิ่งเจริญและตลาดบางแคที่พบเนื้อสัตว์ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ แต่ไม่เกินมาตรฐานเช่นกัน รวมทั้งจะแจ้งไปยังเจ้าของตลาดทั้ง 2 แห่ง เพื่อหาต้นตอว่าเนื้อสัตว์นั้นมาจากฟาร์มใด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดการต่อไป

"มูลนิธิฯได้ทำหนังสือถึงบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ 5 แห่งในประเทศไทยคือ เคเอฟซี แมคโดนัลด์ เชสเตอร์กริล ซับเวย์ และเบอร์เกอร์คิงส์ เพื่อขอให้มีการประกาศนโยบายใช้เนื้อสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะ แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทเหล่านี้ มีเพียงเชสเตอร์กริลเท่านั้นที่ตอบกลับอย่างไม่เป็นทางการ" น.ส.สารีกล่าว


ที่มา นสพ.มติชนรายวัน

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม