ครม.ไฟเขียวสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 12 ตอนรวด 1.8 หมื่นล้าน เซ็นสัญญา 15 มี.ค.นี้

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 20:40:30 น.

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ-บ้านฉาง) และสาย 9 (บางปะอิน-บางพลี ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย.60-24.00 น.วันที่ 18 เม.ย.60 ขณะที่การยกเว้นค่าผ่านทางด่วนบูรพาวิถีอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ ครม.

รวมทั้งเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลากู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หลังจะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.60 วงเงิน 6,206.66 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อบรรเทาการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ปัจจุบันมีหนี้ทั้งหมด 102,495 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.รับทราบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 69,600 ล้านบาท จำนวน 12 ตอน ระยะทางรวม 66.324 กิโลเมตร วงเงิน 18,757.54 ล้านบาท จากเดิมที่ ครม.รับทราบไปแล้ว 25 ช่วง ระยะทาง 116.8 กิโลเมตร วงเงิน 35,416.74 ล้านบาท เหลืออีก 3 ตอน คือ ตอนที่ 2, 21, 22 อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งจะลงนามสัญญาในวันที่ 15 มี.ค.60

ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการขออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... โดยให้ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือผู้ที่จะต่อใบอนุญาตขับรถ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบจากโรงเรียนการขนส่งของกรมขนส่งทางบก (ขบ.) กว่า 90 แห่งทั่วประเทศและสามารถยื่นออนไลน์เพื่อให้ ขบ.ออกใบอนุญาตขับรถและต่ออายุ และได้กำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เช่น โรควัณโรค ลมชัก หลอดเลือดอักเสบ และเท้าช้าง ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอกฤษฎีกาต่อไป

นายสนิท พรมหมวงค์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการขอใบอนุญาตขับรถหรือต่อรถจะต้องทำที่กรมขนส่งทางบก ซึ่งหากร่างกฎกระทรวงนี้ถูกนำมาใช้ จากการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ จากอบรม 5 ชม. เป็น 15 ชม. หรือผู้ที่ขอต่ออายุอบรม 1 ชม.จะต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจาก ขบ. ยกเว้นบางจังหวัดที่โรงเรียนยังไม่ได้ผ่านการรับรองสามารถสอบที่กรมขนส่งเหมือนเดิม สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท เพื่อลดขั้นตอนการเดินเอกสารที่ก่อให้เกิดการทุจริต  เพราะใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินการ

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม