อมตะผนึก STUMPF ออสเตรีย ทุ่ม 4 พันล้านบาท ลุยโซลาร์รูฟ 800 เมกะวัตต์ ที่นิคมฯชลบุรี

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 18:13:30 น.

 

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อนำไปสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาโครงการ Amata Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึงได้ร่วมทุนกับทาง STUMPF นักลงทุนจากประเทศออสเตรีย ด้วยสัดส่วนการลงทุนของอมตะฯที่ 12% และส่วนของบริษัท สตุมพ์ เอนเนอร์ยี (Stumpf Energy) 88% ดำเนินโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อ "บริษัท สตุมพ์ อมตะ โซลาร์ จำกัด" มูลค่าการลงทุนโครงการโซล่าร์รูฟทั้งหมด 120 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท  จากการกู้ยืมเงินธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)  ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มทำการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี ครอบคลุมจำนวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี กว่า 1,300 โรงงาน
 
สำหรับ Smart City ได้นำต้นแบบมาจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องของการลดใช้พลังงาน อาทิ ลดการใช้พลังงานในสายการผลิต แต่ยังคงกำลังผลิตเท่าเดิม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากขณะนี้อยู่ที่ 40% ของพื้นที่รวมทั้งนิคมฯ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานสีเขียว เพราะปัจจุบันนิคมอมตะนครมีโรงงานเพียง 30-40 แห่งเท่านั้นที่มีการค้นคว้าวิจัยควบคู่กับการผลิต จากทั้งหมดกว่า 1,300 แห่ง

"การร่วมลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานครั้งนี้ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในนิคมฯ ซึ่งจะเป็นการเริ่มลดการใช้พลังงานได้ และเฟสแรกที่จะเริ่มโครงการเดือนมิถุนายน 2560 ที่ 100 เมกะวัตต์ และจะเริ่มเฟส 2 ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทยอยเฟสละ 100 เมกะวัตต์ ซึ่งตามเป้าหมายทั้งหมดโครงการคือ 800 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ อมตะฯอยู่ระหว่างศึกษาเรื่องการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทอื่น เช่น พลังงานลม ขณะเดียวกันจะบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับให้นิอุตสาหกรรมอมตะนครเป็น Smart City เช่น การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการสัญจรในนิคมฯ"

นอกจากนี้ ยังมีโครงการตรวจสอบการจราจรอัจฉริยะกับบริษัท AAPICO ITS ประเทศไทย โครงการโรงงานอัจฉริยะกับบริษัท Hitachi High-Technologies จากประเทศญี่ปุ่น โครงการบ้านอัจฉริยะกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำจากญี่ปุ่น การพัฒนานวัตกรรมอัจฉริยะ (เมืองวิทยาศาสตร์อมตะ) กับกลุ่มบริษัทจากญี่ปุ่น เมืองการบินและอวกาศอัจฉริยะ โครงการศึกษาอัจฉริยะกับบริษัท KinderWorld จากสิงคโปร์ และเมืองแห่งการศึกษาเอ็ดยูทาวน์ (อมตะ คอลเลจ)

ล่าสุด กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ลงนาม MOU กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สู่เมืองอัจฉริยะ Smart Cities - Clean Energy

ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้สอดคล้องตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยปัจจุบันกระทรวงพลังงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 หนึ่งในมาตรการสำคัญคือเรื่องของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมทั้งภาคเอกชน โดยอมตะฯต้องการพัฒนาพื้นที่โครงการให้มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)" กระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในรูปแบบความร่วมมือแบบภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เป็นเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบตามแนวนโยบายประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานของประเทศ เพื่อลดความต้องการใช้พลังงานสูงสุด ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม